Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

АОП с инструкция за актуализиране на датите в графика преди изпращане за публикуване на обявление в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува Инструкция относно актуализиране на дати в графика преди изпращане за публикуване на обявление, с което се оповестява обществена поръчка чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

От АОП подчертават, че подготовката и оповестяването на обществена поръчка в ЦАИС ЕОП технически изисква да бъдат въведени всички необходими изисквания и задължителни параметри на поръчката. Важна особеност в тази връзка е задаването на датите за подаване и отваряне на заявления за участие/оферти.

В помощния документ се разглеждат стъпките, реализирани при задаване на тези дати:

1. В секция „График“ на поръчката се въвеждат дата и час, съответно за подаване и за отваряне на заявления за участие/оферти. Обръща се специално внимание на това, че макар първоначално зададените срокове в секция „График“ да се пренасят автоматично еднократно в обявлението при неговото създаване в секция „Обявление и решения“, всяка следваща промяна на графика не се отразява автоматично в обявлението.

2. При промяна в първоначално посочените срокове, преди изпращане за публикуване на обявлението, е необходимо съответните стойности да се редактират в секция „График“ и в съответните полета на вече създаденото обявление. В секция „График“ се въвеждат актуалните дати за подаване и отваряне на заявленията за участие/офертите и се натиска бутон „Запази“. В обявлението, с което се открива поръчката, се въвеждат актуалните дати за подаване и отваряне на заявленията за участие/офертите.

Във връзка с горното се сочи като важно, че след публикуването на обществената поръчка, в публичната преписка в Регистъра на обществените поръчки се визуализират датите, заложени в секция „График“. Освен това се прави забележката, че при провеждането на поръчка чрез ЦАИС ЕОП, бизнес процесите, свързани със срокове, се управляват от датите посочени в секция „График“ в работното пространство на поръчката, а не от попълнените в обявлението.

Съществено се явява и уточнението, че в случай че датите са актуализирани единствено в обявлението, с което се открива поръчката, без съответната промяна в секция „График“, актуализацията няма да бъде приета технически от системата и тя ще стартира в съответствие със зададените стойности в секция „График“.

В заключение от ЗОП отбелязват, че валидациите в системата са относими към момента на извършване на дадено действие от потребителя. Непосредствено преди изпращане на документите за публикуване, потребителите следва да извършат проверка за актуалността на графика на поръчката, както в секция „График“, така и в съответните раздели на обявлението.

Инструкцията, която е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да видите тук.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си