Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Анонси

ДАЕУ промениха правилата за проверка на ИКТ проекти в администрацията

С промените изрично се казва, че пазарните консултации по ЗОП не са единственият метод за икономическа обосновка

На 1 ноември 2017 г. Държавна агенция за „Електронно управление“ (ДАЕУ) утвърди промени в Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, за удостоверяване на съответствието на технически задания и за реда за изпращане на данни от административните органи. Това съобщават на своя сайт от институцията.

Правилата се приемат на основание чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Една от целите на подзаконовия акт е всички информационни системи и софтуерните компоненти в администрацията, да отговарят на общи изисквания за достъпност,  институционална идентичност, функционалност, използване на отворен код, сигурност, отчитане на астрономическо време и домейни. Това съответствие се гарантира от проверки, извършвани от ДАЕУ, които се регламентират с посочените правила.

Измененията, направени от ДАЕУ, са в чл. 3 и чл. 11 от Правилата. От Агенцията съобщават, че промените в чл. 3, ал. 1, т. 10 и чл. 11, ал. 3  се правят с цел извършване на проверка дали прогнозната стойност на обществената поръчка отговаря на пазарните нива за съответната стока или услуга, което е задължение на ДАЕУ съгласно разпоредбата на чл. 53, ал. 3, т. 4 от горепосочената наредба, както и с цел предоставяне на алтернативни възможности за администрациите да аргументират съответствие на прогнозните стойности по обществените им поръчки с пазарните нива.

По същество след измененията в правилата по-ясно се указват две неща. Първо, че проектите и спецификациите, които се пращат за проверка, следва да са икономически обосновани и съобразени с пазарните нива в бранша. При изпращането на проектно предложение това се гарантира с включването на индикативен бюджет, а при техническата спецификация по ЗОП – чрез посочване на прогнозна стойност на поръчката и прилагане на подробна аргументация за избраната прогнозна стойност.

Вторият важен нов момент, който се внася с това изменение, е че в Правилата за проверка изрично се посочва, че пазарните консултации по чл. 44 от ЗОП са само един от възможните способи за гарантиране икономическата обоснованост на предложенията. В този смисъл, те не са задължителни, т.е. допускат се и други методи за обосновка и калкулиране на прогнозна стойност. Според експерти от администрацията това бе един от източниците на неяснота в досегашната регламентация на проверките на ДАЕУ.

Промени се внасят и в чл. 11, ал. 1 от Правилата като те целят внасяне на по-голяма яснота относно изискванията на чл. 58а, т. 10 от ЗЕУ. Съгласно тази разпоредба от ЗЕУ, при изготвяне на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, административните органи задължително включват в заданията определени изискванията, на които следва да отговарят функционалностите на информационните системи и електронните услуги.

Заедно с промените в Правилата за проверки е утвърден и нов образец на Контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от ЗЕУ.

Обръщаме внимание, че ако съответните нормативни изисквания при поръчките за електронно управление и електронни административни услуги все още не са взети предвид от публичните възложители, промените в Правилата са подходящ повод за актуализиране на вътрешните им правила и/или предвиждане в план-графика на поръчките на срок за съгласуване с ДАЕУ на съответното задание, в случаите когато предметът на поръчката налага това.

 

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си