Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

АнонсиМинали броеве

Брой 2, 2018: КЛЮЧОВИТЕ ТРЕТИ ЛИЦА

Обществените поръчки винаги са се характеризирали с висока динамика на нормативната уредба, а промените в правилата са едва ли не ежедневие. Началото на новата година също не направи изключение и няколко модификации на ЗОП вече са факт. И това на фона на сложните ребуси на продължаващата реформа в тази област на обществените отношения, особено в направленията е-управление и е-възлагане.

Както са наясно всички експерти по материята, и много от разпоредбите по вече прилагания закон, и някои от новите текстове в него са все предизвикателства, срещата с които изискват не само много знания, но и умения за намиране на никак не прости решения. И то на заплетени казуси, практически и теоретически, при малко налична информация и лимитирано време за реакция. Истинско гросмайсторство при възлагането на поръчки, биха казали не без основания мнозина.

Точно така, именно успешното справяне с най-проблематичните текстове от действащото законодателство и решаването на ключовите казуси при възлагането, както и умението за бързо и точно анализиране и вземане на решения при различни нелеки и специфични ситуации от управлението на цикъла на възлагане, е това което прави разликата при високия професионализъм в работата на експерта по обществени поръчки. Затова в тази посока сме насочили усилията си при проектиране на второто си обучителнo събитиe в рамките на новия си проект за устойчив професионализъм в работата по ЗОП, който нарекохме “Програма ЗОП ПЛЮС”.

С мисъл за решаване на най-сложните, специфични и ключови въпроси при възлагането подготвихме и този брой на списанието. В потвърждение ще посочим, че за водещ материал сме избрали статия, която комбинира в себе си анализ на едни от най-щекотливите и тревожещи експертите въпроси по материята – тези за използването на ресурси на трети лица при участие в процедури по ЗОП и съответно попълването на ЕЕДОП за деклариране на съответствие с изисквания на възложителя. В тази безспорно полезна своя публикация, нашият консултант г-н Ивайло Стоянов по ясен и аргументиран начин показва в кои случаи е допустимо да се използва капацитета на трети лица за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, кога и как в тези хипотези се подава ЕЕДОП и най-вече защо според него ключовите експерти никога не могат да са трети лица.

Друг специфичен въпрос при прилагане на законодателството, който е разгледан във втория материал на броя, е този за опциите. В него отново се представя на читателите едно малко познато положение в областта на обществените поръчки като се показва колко гъвкавост и скрит потенциал предоставя този инструмент на възложителите. С много примери в статията се разкриват и редица нови моменти свързани с използването на опции, които се въвеждат в законодателството след последната нормативна реформа и се представят полезни съвети, които неминуемо ще са много полезни на всеки, стремящ се към високи нива на умения при справяне в лабиринтите на ЗОП.

Макар и с по-теоретична насоченост, не подлежи на съмнение това, че полезности на нашите читатели ще донесе и материалът, в който детайлно е разгледан въпросът за режима на обжалване по ЗОП. С негова помощ всички ще можем да излизаме с успех от все по-честите случаи на обжалвания и правни спорове в хода на възлагането.

Решения на заплетени казуси за пореден път ще може да откриете и в отговорите на Вашите въпроси по казусите, които ежедневно срещате в своята работа. И които заедно решаваме за едно по-ефективно разходване на нашия общ ресурс.
Приятно и ползотворно четене!

От екипа на ЗОП ПЛЮС

 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

КЛЮЧОВИТЕ ТРЕТИ ЛИЦА

Използване капацитета на други субекти (трети лица), ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствието с критериите за подбор или защо ключовите експерти никога не могат да са трети лица,
Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • Спорове по поръчка: Особености на обжалването по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки,
    Даниела Георгиева
  • Избор на вариант: Размисли за опциите като възможност за по-гъвкаво и ефективно прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки,
    Антоанета Първанова
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2018 И НОВИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС“, КОЙТО ПРЕДЛАГАМЕ ОТ 2018 ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си