Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Правна комисия ще гледа проекта на ЗИДЗОП във вторник

Във вторник Комисията по правни въпроси в Парламента ще разгледа предложенията за промени в ЗОП. Това стана ясно след публикуване на програмата за заседанието на органа, което ще се проведе на 11.09.

Като втора точка от дневния ред е предвидено именно обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерски съвет нa 01.08.2018 г.

Припомняме, че с проекта се предлага да се въведе електронното възлагане на обществени поръчки, ангажимент на страната ни по приетите през 2014 г. нови европейски директиви, и се прецизират някои правила на действащия закон.

Електронните поръчки се предвижда да се реализират най-вече посредством централизирана платформа, която ще заработи от тази есен. Пълното електронизиране на обществените поръчки ще става поетапно като се очаква процесът да завърши след три години.

Сред другите промени в нормативната уредба, предлагани с този ЗИДЗОП, са повишаване на стойностните прагове, въвеждане на задължение за публикуване в профила на купувача на договорите за подизпълнение, прецизиране кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки, промени във функциите на АОП в областта на предварителния контрол и др.

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си