АнонсиМинали броеве

Брой 12, 2021: РЕСУРС НАЗАЕМ

Скъпи читатели,

Настоящият бр. 12 за 2021 г. на списанието е по-специален за всички от общността на „ЗОП ПЛЮС“. Причини за това можем да посочим много, но най-главната от тях е, че това е последният брой, който ще излезе едновременно както електронно, така и на хартия. Както вече анонсирахме пред вас – нашите читатели, партньори и приятели, от началото на 2022 г. списанието ще излиза само на електронен носител. Макар в началото самите ние да приемахме този преход доста емоционално, с носталгия за изминалите девет години на “хартиеното битие” на изданието, с всеки изминал ден ставаме все по-уверени, че решението бе взето в много подходящ момент. И не само като отговор на множеството глобални предизвикателства, свързани с разпространението на Covid-19. Но и като една необходима стъпка към новите реалности, изпълнени с все повече виртуално взаимодействие посредством достиженията на последните информационни и комуникационни технологии.

Всичко споменато ни кара не само да вярваме, но да сме убедени, че освен финансови предимства за издатели, клиенти и читатели, дигиталната трансформация ще донесе много нови възможности – за по-динамично, интерактивно, разнообразно и пълноценно взаимодействие между нас. При което ще продължим да общуваме, да се учим, да се подкрепяме и оказваме и взаимопомощ, но вече много по-бързо, лесно и достъпно. Благодарение на новите технологии и работата в електронна среда, която освен всичко, което може да ни даде, ни прави и по-малко зависими от различните времеви и пространствени ограничения.

За водещ материал на този наистина специален декемврийски брой избрахме статията на водещия ни правен консултант – Ивайло Стоянов. В нея г-н Стоянов акцентира върху едно от последните решения на Върховния административен съд, постановени по казуса с използването на ресурси на „трети лица”. Освен своеобразно продължение на темата, която детайлно разгледахме и в миналия брой, текстът представя един специфичен казус по прилагане на чл. 65 от закона в паралел с някои други знакови решения на ВАС по тази материя. Така авторът ни напомня, че както законът, така и практиката по неговото прилагане, търпи постоянно развитие и се обогатява с всеки нов случай. Както впрочем постоянно се променя самият Живот, а и ние заедно с него.

Надяваме се, че също толкова полезен за всички експерти по ЗОП ще е и другият авторски материал, включен в броя – актуалният прочит на нормативната уредба и юриспруденцията относно допустимите изменения на договорите за обществени поръчки. По повод на последните указания на Министерския съвет относно възлагането на някои категории поръчки в здравния сектор, юрисконсултът на Списание „ЗОП ПЛЮС” д-р Полина Цокова ни припомня основните особеностите на правилата, регламентиращи допустимите измененията на договорите за обществени поръчки. Умело илюстрирайки ключовите моменти с подходящи примери от съдебната практика, авторът помага на всички професионално ангажирани с материята на ЗОП да обогатят и развият уменията си да правят „здравословни” анекси по ЗОП.

Като хармонично и полезно допълнение на материала за измененията на договорите идва редакционният материал, в който представяме на Вашето внимание становище на консултантския ни екип по поставен от наши клиенти въпрос относно законосъобразността на договор за обществена поръчка, в който е предвидено 100% авансово плащане, обезпечено с гаранция за плащането.

Също с договорите, но тези за строителство, е свързана и една от най-горещите новини в сектора на поръчките – тази за постигнатите договорености между МРРБ и КСБ относно актуализацията на договорите за строителство и въвеждането на национални индекси за цени на основните строителни материали и себестойност на строежите, наложително поради очерталите се инфлационни тенденции в глобален план.

Очаквано за редовните ни читатели и верни приятели, като „марков” завършек на броя сме оставили популярната рубрика с отговори на въпроси от експертната практика по ЗОП и работата в ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене! 

ПОДАРЪК ЗА НОВИ АБОНАТИ: Всички клиенти, сключили годишен абонамент за 2022 г. до 31.12.2021 г., ще получат специален подарък от Редакцията на Списание „ЗОП ПЛЮС”!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

РЕСУРС НАЗАЕМ

Специфични случаи при използване ресурсите на трети лица според най-новата съдебна практика по ЗОП

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОМЕНИ: Актуален прочит на нормативната уредба и юриспруденцията относно допустимите изменения на договорите за обществени поръчки, Полина Цокова
  • НОВИНА НА ФОКУС: МРРБ и КСБ се разбраха за актуализацията на договорите за строителство, въвеждат национални индекси за цени на основните строителни материали и себестойност на строежите
  • КОНСТРУКТИВНИ ДОГОВОРКИ: Законосъобразност на договор за обществена поръчка, в който е предвидено 100% авансово плащане, обезпечено с гаранция за плащането, ЗОП+
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker