АнонсиМинали броеве

Брой 12, 2021: РЕСУРС НАЗАЕМ

Скъпи читатели,

Настоящият бр. 12 за 2021 г. на списанието е по-специален за всички от общността на “ЗОП ПЛЮС”. Причини за това можем да посочим много, но най-главната от тях е, че това е последният брой, който ще излезе едновременно както електронно, така и на хартия. Както вече анонсирахме пред вас – нашите читатели, партньори и приятели, от началото на 2022 г. списанието ще излиза само на електронен носител. Макар в началото самите ние да приемахме този преход доста емоционално, с носталгия за изминалите девет години на “хартиеното битие” на изданието, с всеки изминал ден ставаме все по-уверени, че решението бе взето в много подходящ момент. И не само като отговор на множеството глобални предизвикателства, свързани с разпространението на Covid-19. Но и като една необходима стъпка към новите реалности, изпълнени с все повече виртуално взаимодействие посредством достиженията на последните информационни и комуникационни технологии.

Всичко споменато ни кара не само да вярваме, но да сме убедени, че освен финансови предимства за издатели, клиенти и читатели, дигиталната трансформация ще донесе много нови възможности – за по-динамично, интерактивно, разнообразно и пълноценно взаимодействие между нас. При което ще продължим да общуваме, да се учим, да се подкрепяме и оказваме и взаимопомощ, но вече много по-бързо, лесно и достъпно. Благодарение на новите технологии и работата в електронна среда, която освен всичко, което може да ни даде, ни прави и по-малко зависими от различните времеви и пространствени ограничения.

За водещ материал на този наистина специален декемврийски брой избрахме статията на водещия ни правен консултант – Ивайло Стоянов. В нея г-н Стоянов акцентира върху едно от последните решения на Върховния административен съд, постановени по казуса с използването на ресурси на „трети лица”. Освен своеобразно продължение на темата, която детайлно разгледахме и в миналия брой, текстът представя един специфичен казус по прилагане на чл. 65 от закона в паралел с някои други знакови решения на ВАС по тази материя. Така авторът ни напомня, че както законът, така и практиката по неговото прилагане, търпи постоянно развитие и се обогатява с всеки нов случай. Както впрочем постоянно се променя самият Живот, а и ние заедно с него.

Надяваме се, че също толкова полезен за всички експерти по ЗОП ще е и другият авторски материал, включен в броя – актуалният прочит на нормативната уредба и юриспруденцията относно допустимите изменения на договорите за обществени поръчки. По повод на последните указания на Министерския съвет относно възлагането на някои категории поръчки в здравния сектор, юрисконсултът на Списание „ЗОП ПЛЮС” д-р Полина Цокова ни припомня основните особеностите на правилата, регламентиращи допустимите измененията на договорите за обществени поръчки. Умело илюстрирайки ключовите моменти с подходящи примери от съдебната практика, авторът помага на всички професионално ангажирани с материята на ЗОП да обогатят и развият уменията си да правят „здравословни” анекси по ЗОП.

Като хармонично и полезно допълнение на материала за измененията на договорите идва редакционният материал, в който представяме на Вашето внимание становище на консултантския ни екип по поставен от наши клиенти въпрос относно законосъобразността на договор за обществена поръчка, в който е предвидено 100% авансово плащане, обезпечено с гаранция за плащането.

Също с договорите, но тези за строителство, е свързана и една от най-горещите новини в сектора на поръчките – тази за постигнатите договорености между МРРБ и КСБ относно актуализацията на договорите за строителство и въвеждането на национални индекси за цени на основните строителни материали и себестойност на строежите, наложително поради очерталите се инфлационни тенденции в глобален план.

Очаквано за редовните ни читатели и верни приятели, като „марков” завършек на броя сме оставили популярната рубрика с отговори на въпроси от експертната практика по ЗОП и работата в ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене! 

ПОДАРЪК ЗА НОВИ АБОНАТИ: Всички клиенти, сключили годишен абонамент за 2022 г. до 31.12.2021 г., ще получат специален подарък от Редакцията на Списание „ЗОП ПЛЮС”!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

РЕСУРС НАЗАЕМ

Специфични случаи при използване ресурсите на трети лица според най-новата съдебна практика по ЗОП

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОМЕНИ: Актуален прочит на нормативната уредба и юриспруденцията относно допустимите изменения на договорите за обществени поръчки, Полина Цокова
  • НОВИНА НА ФОКУС: МРРБ и КСБ се разбраха за актуализацията на договорите за строителство, въвеждат национални индекси за цени на основните строителни материали и себестойност на строежите
  • КОНСТРУКТИВНИ ДОГОВОРКИ: Законосъобразност на договор за обществена поръчка, в който е предвидено 100% авансово плащане, обезпечено с гаранция за плащането, ЗОП+
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker