АнонсиТоп услуга

Нова ЗОП+ услуга помага на възложителите при анекси по чл. 116 от ЗОП

За да бъде максимално ефективно, управлението на процесите по изменение на договорите за обществени поръчки, и в частност актуализацията на цените в периоди на висока ценова динамика, следва да се реализира по добре структурирана процедура, съответно при спазване на високи стандарти за качество на всеки един етап от процеса.

Дълбоко убедени във важността на такъв цялостен подход, консултантският екип на Списание ЗОП ПЛЮС разработи специална нова услуга за постигане на ефективно управление на процесите при сключване на анекси по ЗОП – AнексГарант®.

АнексГарант® е професионална правна и консултантска услуга по осигуряване на качеството и сертифициране на изменения на договори за обществени поръчки с цел предоставяне на разумна увереност, че при сключването на допълнителни споразумения по чл. 116 от ЗОП целите на организациите-възложители са постигнати при пълно съответствие с принципите и разпоредбите на действащото законодателство и се гарантира, че публичните средства се управляват по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин.

И за да бъде тази услуга на висотата на очакванията, които основателно имат всички предпочели да се доверят на експертизата и професионализма ни наши клиенти и контрагенти, услугата се реализира въз основа на сертифициран процес съгласно EN ISO 9001:2015.

Повече информация за новата услуга АнексГарант® може да получите на тел. 0897 921 232, на електронната ни поща zopplus@gmail.com, както и на нашия Интернет сайт zopplus.com!

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker