Новини

Обнародваха промените в ЗУСЕСИФ

В Държавен вестник, бр. 51 от 01.07.2022г. бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Както ви информирахме, проектът на този закон бе гледан и на първо, и на второ четене в един и същи ден, и приет от НС в спешен порадък на 24.06.

Съгласно § 1 от обнародвания ЗИД, наименованието на закона се променя на „Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление“.

С промените се цели постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021 -2027 г.

В § 70 от него се посочва, че до приключването на програмите за програмен период 2014 – 2020 г., съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, отменени или изменени с този закон, запазват своето действие по отношение на управлението на средствата от ЕСИФ, както и по отношение на изпълнението и контрола на тези програми.

Обнародваният закон може да намерите тук, а повече за естеството на промените може да прочетете в материала ни тук.

Източник: Официална страница на ДВ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker