Минали броеве

Брой 7, 2022: ПРЕГОВОРИТЕ (НЕ)ВЪЗМОЖНИ

Скъпи читатели,

Както отбелязваме и във водещия материал на броя, макар и обичайно свързван с намалена делова динамика, през настоящата година летният сезон изобилства с различни значими за сектора на обществените поръчки събития в национален и по-широк план. И потвърждения за това има много – от новото решение на Съда на ЕС по казуси от българската възлагателна практика, през многото въпросителни относно тълкуването и прилагането на правилата на директно приложимия Регламент (EС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (накратко тук наричан „Регламент за санкциите”), до поредния опит на управляващите да направят промени в ЗОП, с които да създадат законова делегация за приемането от Министерски съвет на методика за индексиране на цени по договори за обществени поръчки в условия на висока ценова динамика. Все важни събития, които следим за Вас и ние в Интернет и на страниците на Списание „ЗОП ПЛЮС” – нашето Ваше предпочитано специализирано издание за обществени поръчки.

За водещ материал на броя избрахме статия, в която правният ни консултант г-н Ивайло Стоянов представя на читателите именно споменатото по-горе ново решение на Съда на ЕС по казус на български възложител, на когото неоснователно е наложена финансова корекция за проведена обществена поръчка с европейско финансиране. Освен че потвърждава защитаваната и от нас теза, че договаряне без обявление е законосъобразно да бъде проведено само с един участник (мотиви в подкрепа на която теза излагаме и в материала), това решение за пореден път показва необходимостта от корекции на неправилни практики не само при възлагането, но и при самото налагането на финансови корекции от страна на институциите, ангажирани с управление на средствата от ЕС.

Като продължение на темата за ролята на европейската юриспруденция за развитие на националната практика по прилагане на правилата за обществени поръчки, в броя включваме и текст, посветен на становището на генералния адвокат по друго ключово за България дело – това по „замразената” до произнасяне на СЕС поръчка на МВР за новите български документи за самоличност. Ключов момент от това становище е изненадващата за запознатите с националната практика, включително на органите за обжалване и контрол, теза на генералния адвокат, че европейските правила налагат да се прави проверка за най-ниска цена, дори ако са подадени само две оферти.

В броя очаквано сме включили и информация за един от най-актуалните въпроси при обществените поръчки – прилагането на европейския Регламент за санкциите при възлагане и изпълнение на договори за обществени поръчки, респективно при разходване на средства от Европейките фондове.

Приятно и ползотворно четене!


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ПРЕГОВОРИТЕ (НЕ)ВЪЗМОЖНИ: Най-нова практика на Съда на ЕС по казус с наложена финансова корекция за обществена поръчка, възложена от български възложител чрез процедура на договаряне без обявление,

Ивайло Стоянов

 

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • КАЗУС ПО КАРТА: Необходима ли е проверката за необичайно изгодни оферти и при процедура с двама участници – първи изводи по делото по казуса с поръчката за новите български документи за самоличност
  • АКТУАЛНО ОТ ПРАКТИКАТА: АОП и УО на ОПОС с разяснения относно прилагането на Регламента за санкциите, редица въпроси на възложителите все още очакват отговор
  • НОВИНА НА ФОКУС: На прощалното си заседание Парламентът окончателно прие промените в ЗОП за методиката за индексация на цените на договори за обществени поръчки
     

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

 

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker