Анонси

Втори лектор се присъединява към екипа от обучители за блиц уебинара по прилагане на Регламент 2022/576, броени дни остават до тренинга по една от най-горещите теми при поръчките

С радост бихме искали да обявим, че д-р Полина Цокова се присъединява към г-н Ивайло Стоянов в екипа от обучители за предстоящия онлайн семинар по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Припомняме, че специалният ЗОП ПЛЮС БЛИЦ УЕБИНАР®, насрочен за 19 август 2022 г., е изцяло посветен на забраните, задълженията, ограниченията и санкциите по директно приложимия Регламент (ЕС) 2022/576 (Регламента за санкциите).

Високият интерес, който предизвиква темата в експертните среди, ни мотивира да увеличим екипа от лектори, които ще запознаят участниците с последните новости по една от най-горещите теми в областта на обществените поръчки през последните месециприлагането на Регламента за санкциите.

Изразяваме увереност, че присъединяването на д-р Полина Цокова, утвърден специалист с дългогодишен опит в държавната администрация и множество публикации в областта на обществените поръчки, може да спомогне за пълноценно усвояване на всички правни специфики при тълкуване и прилагане на Регламент (ЕС) 2022/576, съответно да допринесе и за цялостнтото усъвършенстване на компетентностите по ЗОП на всеки професионално ангажиран с тази материя.

Блиц форматът и продължителността от 4 учебни часа целят постигане на максимален ефект, както за служебно ангажирани експерти, така и за колеги, които в момента са на море или планина, но от всяко устройство могат за кратко да се запознаят с най-актуалните правила в областта на обществените поръчки.

Благодарение на опита и експертизата на лекторския екип, участниците в онлайн обучението ще получат подробна информация за този нов директно приложим регламент и насоки за спазване на задължителните изисквания относно възлагането и изпълнението на обществени поръчки и дейности, финансирани от ЕС, произтичащи от акта.

Всички участници в БЛИЦ УЕБИНАРА ще получат указания за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/576, примерни образци на декларации за отсъствие на обстоятелства и друга полезна информация, както и нашата Притурка №1 „ВъзложителѢ”, посветена изцяло на Регламент 2022/576.

Присъединете се и вие, бъдете винаги в крак с всички ЗОП ПЛЮС новости!

Очакваме Ви!


ПОВЕЧЕ ЗА БЛИЦ УЕБИНАРА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker