Новини

Правителството приема методиката за индексация до края на август, текат последни обсъждания по ключовия документ

Служебният кабинет ще одобри методиката за индексация на договори за обществени поръчки най-късно на заседанието си на 31 август. Това е информацията, която получи екипът на Списание ЗОП ПЛЮС от отлично осведомени източници в държавната администрация.

Както ви информирахме, очакванията са методиката, която ще бъде приета на основание последните промени в ЗОП, да е много сходна на проекта, оповестен преди няколко месеца от регионалното министерство в предходното правителство. Основната разлика вероятно ще е свързана с допустимия максимум на ценовите актуализации, като вместо първоначалния “таван” от 15%, в документа ще бъде възприет вариант индексации да са възможни до лимита по чл. 116, ал. 2, който е 50%. Индикации за приемането на такъв вариант дадоха изказвания на служебния регионален министър арх. Шишков и представители на строителния бранш, след проведена на 8 август среща в МРРБ.

Макар че по неофициална информация основните елементи на методиката вероятно ще останат до голяма степен сходни на тези от първия вариант, изготвен от работна група от експерти в министерства и управляващи органи, не е изключено при финализирането на документа от Министерство на финансите и МРРБ да бъдат внесени и същностно нови моменти.

Както споделят експерти от публичния сектор, основания да се очакват промени в последния момент има както правни, така и финансово-икономически.

Сред юридическите съображения да се търси усъвършенстване на вече изработената методика може да посочим неяснотите около това с какъв точно акт ще бъде приета методиката, както и това дали създаденият вече текст е достатъчно прецизен като правна техника (например, дали в акт на МС, с какъвто се планира да се одобри методиката, е допустимо да се предвиди, че “отказът от индексация от страна на възложителя е основание за прекратяване на договора от изпълнителя, без това да се счита за неизпълнение”).

Що се отнася до икономическите и статистически “тесни места” на методиката, освен това дали и какъв ще бъде евентуалният “таван” на актуализациите (какъвто и в момента се явява максималният лимит от 50% по чл. 116, ал. 2 от ЗОП), много неясноти пораждат и други въпроси, като например защо като основание за индексация ще се приема само поскъпването на материалите, но не и на други значими за строителния процес фактори на производство (като например горивата и енергията). Както и това дали предложените индекси за актуализиране на договорите (за които по неясни причини не са посочени относимите ЕВРОСТАТ кодове), в достатъчна степен ще дадат възможност за компенсиране на неблагоприятните ценови процеси, съответно ще позволят “справедлива” индексация, за каквато се обявява строителният бранш.

Новата методика за индексация на договорите по ЗОП ще бъде основна тема и на организирания от Списание ЗОП ПЛЮС тридневен специализиран уебинар ЮРИСПРАКТИК+, който ще се проведе на 7-9 СЕПТЕМВРИ. На събитието топ лектори по обществени поръчки, в т.ч. съдия от ВАС, ще допринесат за комплексното развитие на компетентностите на участниците – и при практическите умения за електронна работа по ЗОП, и в посока повишаване нивото на юридическа подготовка.

В програмата на уебинара са включени традиционният ПРАКТИКУМ С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЦАИС ЕОП, а също и презентации и дискусии на очакваните ПРОМЕНИ В ЗОП и новите моменти в ЗАНН. Отделили сме специално място и за последните относими към обществените поръчки решения от националната съдебна практика и юриспруденцията на Съда на ЕС, в т.ч. по случаи на български възложители. В обучението са включени и актуални насоки и казуси по прилагане на новия Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г. относно санкциите.

ПОВЕЧЕ ЗА УЕБИНАРА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker