Новини

Ново планирано прекъсване на ЦАИС ЕОП в събота

На 28 януари 2023 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 18:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Първоначално прекъсването бе оповестено със съобщение в горната част на страницата за вход в Системата. Впоследствие, на Портала за обществени поръчки бе публикувано и официално съобщение по случая от Агенцията по обществени поръчки.

Видно от същото, прекъсването е поради действия по техническа поддръжка, като освен продукционната среда на ЦАИС ЕОП, то ще засегне и Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП (https://www.aop.bg) и Портала за обществени поръчки (https://www2.aop.bg/).

Източник: ЦАИС ЕОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker