Новини

Парламентът прие на първо четене трите проекта за промени в ЗОП

На своето пленарно заседание, проведено на 8.9.2023 г., 49-тото Народно събрание прие на първо гласуване три законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесени от Министерски съвет на 27.4.2023 (сигнатура 49-302-01-26) и на 22.8.2023 г. (сигнатура 49-302-01-50), както и от Божидар Божанов и група народни представители на 5.5.2023 г. (сигнатура 49-354-01-26).

И трите законопроекти вече бяха подкрепени на първо четене от водещата Комисия по правни въпроси, доклади от което бяха докладвани в зала. Представени бяха и докладите за първо гласуване от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по транспорт и съобщения и Комисията по въпросите на Европейския съюз.

Предстои обединяването на трите проекта преди разглеждането им от комисиите и в пленарна зала на второ четене.

Промените в ЗОП са с висок приоритет, доколкото законопроектите, внесени от МС, са свързани с изпълнение на важни ангажименти на България по НПВУ, респективно се явяват необходимо условие за осъществяване на второто плащане по плана за възстановяване в рамките на текущата календарна година.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker