Анонси

Успешно приключи националният ЗОП ПЛЮС семинар в Старосел

При високи нива на интерес, професионална и лична удовлетвореност на участниците приключи Националният семинар на Списание “ЗОП ПЛЮС” – “Нови моменти в ЗОП 2023”, състоял се от 11 до 13 октомври в Хотелски комплекс “Старосел” в едноименното селище и топ дестинация за конферентен, исторически, СПА и енотуризъм.

Стеклите се на това събитие експерти по ЗОП от цялата страна имаха уникалния шанс да са сред първите, запознали се с действително приетите изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки, както и с практическите действия, които следва да предприемат с оглед осигуряване съответствието на дейността им с новата нормативна уредба. Промените бяха специално разяснени за участниците от лекторски екип, включващ опитни експерти по обществени поръчки и съдия от ВАС.

Екипът на Списание “ЗОП ПЛЮС” изказва благодарност на всички колеги за активното участие както в обучителната програма, така и в комуникацията в неформална среда, което допринесе за пълноценния трансфер на знания, ноу-хау и добри практики, а и за сплотяване и повдигане на духа на професионалната общност на експертите по обществени поръчки.

Очакваме Ви отново и на следващото ни национално обучение: Годишната среща-семинар “НОВИ ПРАВИЛА И ПРАКТИКА ПО ЗОП 2023”, която ще се проведе от 6 до 8 декември в гр. Правец (повече подробности ТУК).

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker