Анонси

Екипът на Списание “ЗОП ПЛЮС” успешно подпомогна Община Добрич в административно дело за финансова корекция

С удовлетворение съобщаваме, че през месец октомври т.г. стана известен резултатът по знаково съдебно дело, провокирано от твърдени от финансираща организация нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки у нас.

Производството по адм. д. № 4695/2023 г. по реда на чл. 208 и сл. от АПК бе образувано по касационна жалба на Община Добрич срещу Решение №131 от 23.03.2023 г. на Административен съд – Добрич по адм. дело № 645/2022 г.

С нескрита гордост ще отбележим, че юристите от Списание „ЗОП ПЛЮС” оказаха съдействие и подпомогнаха с правна експертиза кмета на Община Добрич в защитата му пред Върховния административен съд срещу Решение №РД-02-14-967 от 10.10.2022 г. на ръководителя на Националния орган (НО) по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България” 2014-2020 г., като позитивните резултати не закъсняха.

Справедливото разрешение на описания казус, който е емблематичен за битката на българските общини да запазят усвоените средства от външни за отпуснатия им от държавата бюджет източници, насърчава не само конкретния възложител, в лицето на кмета на Община Добрич, но и всички други възложители, засегнати от незаконосъобразни актове на финансиращите органи, основани на твърдени, но недоказани нарушения на ЗОП и Правилника за прилагането му.

В това отношение вярваме и занапред ще се трупат убедителни примери за компетентното и безпристрастно произнасяне на българските магистрати по аналогични казуси, които ще подпомагат като релевантна практика на съдилищата аргументирането и отстояването на тезата на възложителите в подкрепа на издадените от тях индивидуални административни актове по ЗОП.

Повече по темата може да научите на предстоящите ни обучения (повече за тях на seminars.zopplus.com), както и на Интернет сайта на Списание „ЗОП ПЛЮС” zopplus.com.

Припомняме на нашите абонати, на участниците в групата на Списание „ЗОП ПЛЮС” във Viber и Facebook, на всички експерти по обществени поръчки, които се стремят към повишаване на квалификацията си, че винаги ще откликнем на отправени искания за експертна помощ и съдействие, с ясното съзнание, че само по този начин полезните практики ще се популяризират и ще вземат превес при решаването на нелеките казуси от проблематиката на обществените поръчки у нас.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker