Новини

АОП публикува списък на предприятия, нарушили правилата на конкуренцията

В подкрепа на възложителите и въз основа на информация, предоставена от Комисията за защита на конкуренцията, Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува списък със стопански субекти, за които е налице основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. Това оповестиха от институцията с кратък анонс на своя Интернет сайт.

В пояснителната информация към списъка от АОП припомнят, че съгласно чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП е допустимо участник, респективно кандидат в процедура за възлагане да бъде отстранен, когото с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено, че е сключил споразумение, нарушаващо конкуренцията. Тази възможност се прилага по преценка на възложителя, като задължително условие е да е била изрично оповестена в обявлението за откриване на процедурата, съответно поканата за потвърждаване на интерес или поканата за участие в преговори.

Уточнява се също, че основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП се прилага до изтичане на три години от датата на влизане в сила на акта на компетентен орган, с който е установено нарушението на конкуренцията.

Друг съществен момент е и това, че във всички случаи в съответствие с разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ЗОП кандидатите и участниците могат да представят доказателства, че са предприели мерки, които гарантират тяхната надеждност, респективно възложителят е задължен да ги разгледа и да ги прецени при отчитане на конкретните обстоятелства, свързани с нарушението.

Справката в публикувания списък показва, че към днешна дата в него са включени 59 юридически лица, за които са налични 4 влезли в сила окончателни решения на ВАС, постановени в производства по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 64, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Въпросните решения на ВАС, послужили като основание за включване в списъка на нарушителите на правилата за конкуренция, са такива, потвърждаващи нарушаващ конкуренцията картел в процедура за печатна и външна реклама, връзки с обществеността и публичност на община Пещера (Решение на ВАС № 5513/05.05.2021 г.), съответно картели за манипулиране на процедури на община Гоце Делчев, община Пловдив и община Търговище за обследвания по Програмата за саниране (Решение на № 4610/16.05.2022 г., Решение на ВАС № 7092/13.07.2022 г. и Решение на ВАС № 8546/11.09.2023 г.).

Със списъка, достъпен като текстов документ в секция „Образци и списъци“, раздел „Списъци“, може да се запознаете ТУК.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker