Включете се в следващите обучения на Списание "ЗОП+" – на 30 и 31 май в София и на 5 и 7 юни в к.к. Слънчев бряг! Очакваме ви!
Новини

ЗОП ПЛЮС стартира специализирана Програма за текущо и устойчиво обучение на експерти по обществени поръчки

От ЗОП ПЛЮС обявиха старта на новия си проект за текущо продължаващо обучение на експерти по обществени поръчки. В рамките на проекта, носещ наименованието “Програма ЗОП+”, ще бъдат реализирани ежемесечни двудневни обучения за създаване и надграждане на ключови компетентности и поддържане на експертните познания в областта на поръчките на ангажирани с материята специалисти.

Основна цел на поддържащите обучения е да се осигури устойчивост и постоянно развитие в знанията и уменията на професионално ангажираните в областта на поръчките, както и тяхната пълноценна информираност за новостите в държавата администрация, системата за управление на средствата от европейските фондове и системата на обществените поръчки. Активният обмен на добри практики между експертите също е сред търсените ефекти на формата. Лектори ще бъдат водещи консултанти на ЗОП ПЛЮС и преподаватели като г-н Ивайло Стоянов, г-н Валентин Панчев, г-жа Антоанета Първанова, представители на КЗК, съдии от ВАС и др.

Всяко едно от обученията ще се състои от преглед на актуалните промени в нормативната уредба, практиките по нейното прилагане и решения на ключови институции, в т.ч. органите за обжалване и контролни институции – КЗК, ВАС, Сметна палата, АДФИ, АОП, ОСЕС и др. Задължителна част от всяко месечно събитие в рамките на “Програма ЗОП+” ще е и работата с документи – изготвяне на образци, проектиране на методика за оценка, попълване и проверка на ЕЕДОП и др. Ще бъдат разглеждани и казуси, като традиционният формат на еднопосочно общуване “лектор-аудитория” ще отстъпва място на интерактивност, проактивност и разчупени форми на многопосочно взаимодействие между участниците.

Специален акцент на поддържащите обучения ще бъде електронното възлагане на обществени поръчки – работа с електронни документи, подписване с електронен подпис, комуникация с АОП и ОВ на ЕС по електронен път, употреба на електронен ЕЕДОП, подготовка за използване на новата Единна електронна система за възлагане на обществени поръчки.

Провеждането на поддържащи обучения на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки, вече е предвидено като задължителен елемент и на вътрешните правила на публичните възложители, регламентирани в чл. 244, ал. 1 от ЗОП и чл. 140 от ППЗОП.

Записването за изданието на “Програма ЗОП+” за 2018 година вече започна. Конкретните условия, лектори, дати и място на провеждане на обученията ще може да намерите на електронния портал за обществени поръчки zopplus.com. Първото обучение в рамките на новия проект на ЗОП ПЛЮС за текущо и устойчиво обучение ще се проведе на 22 и 23 февруари в столичния хотел “Централ”, като лектори ще бъдат г-н Ивайло Стоянов, г-н Валентин Панчев и съдия от Върховния административен съд. Лайтмотив на събитието ще бъде мотото на проекта – “Устойчив професионализъм в областта на обществените поръчки”.

Повече информация за “Програма ЗОП+” може да бъде получена на телефон (+359) 878 610 705 и имейл zopplus@gmail.com.

Започнете с летящ старт своята лична 2018 година! Очакваме Ви!

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си