Анонси

Експерти на НСЕОП сред обучителите за семинара през юни, представят платформата за е-поръчки с интерактивни средства

Специалисти на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) ще оказват съдействие на лекторския състав, водещ обучението на Списание “ЗОП+”, което ще се проведе на 5-7 юни в к.к. Слънчев бряг. Това бе обявено на официалния сайт на професионалната организация.

Представителите на Сдружението се включват в частта, посветена на представяне и работа с новата платформа за електронни поръчки, която стартира преди броени дни. Идеята е чрез привличане на по-широк кръг експерти с богат практически опит по ЗОП и активно използване на електронни средства за обучение да се реализира първото по рода си в България интерактивно-модулно обучение за работа с Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Припомняме, че като ключов акцент на основното събитие от Лятната ни обучителна програма е заложена практическата работа с платформата посредством различни симулации, разяснения относно регистрацията на възложители и стопански субекти, правата на достъп, потребителските профили и други важни аспекти. За повече ефективност на обучителния процес и по-пълно навлизане в новите практики по електронно възлагане на поръчки, работата с платформата, визуализирана посредством предоставени на участниците таблети, ще се подпомага от фасилитаторите от НСЕОП.

На събитието, организирано, за да събере експерти по ЗОП от цялата страна, ще бъдат обсъдени предизвикателствата, които среща експертната общност в хода на прехода към дигитално възлагане. Главна цел е и обменът на ноу-хау за най-ефективните начини за справяне с “тесните” места на закона и правилника, съобразно актуалната практика на КЗК, ВАС, АОП, Сметна палата и АДФИ, управляващите и одитните органи.

Друг важен акцент на събитието ще е възлагането на ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА, често допусканите грешки и добрите практики, а за да бъде тренингът максимално полезен за всички записали се, сред лекторите планираме ще бъдат както водещи консултанти на Списание “ЗОП+”, така и топ юрист от ИА “Одит на средствата от ЕС” (ОСЕС) и съдия от Върховния административен съд!

Повече за обучението може да научите тук. Очакваме Ви в Слънчев бряг!

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker