Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Анонси

Промените в ППЗОП основен акцент на мартенския ЗОП ПЛЮС уебинар по е-поръчки в ЦАИС

Промените в Правилника за прилагане на ЗОП, подложени на обществено обсъждане в края на февруари, ще са един от основните тематични фокуси на уебинара по електронни поръчки на Списание ЗОП ПЛЮС, който ще се проведе на 25 и 26 март 2021 г.

По време на уебинара лекторът г-н Ивайло Стоянов ще разясни промените, не малка част от които идват и в резултат от активната позиция и законодателните предложения на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, на което г-н Стоянов е главен секретар.

Припомняме, че преобладаващата част от предложените изменения в правилника са свързани с използване на електронната платформа ЦАИС ЕОП. Останалите промени прецизират и допълват някои разпоредби, с цел улесняване на прилагането им в практиката.

Предложените изменения се отнасят до правилата за:

 • работа на платформата;
 • обмена на документи и съобщения;
 • подготовката на процедурите;
 • подаването на заявления за участие и оферти;
 • действията на комисията на възложителя по разглеждане на заявленията и офертите;
 • условията и реда за включване на лица в списъка на външните експерти с професионална компетентност, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на поръчки;
 • външния предварителен контрол чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП).

След активна намеса и предложение от НСЕОП идва новата редакция на чл. 28, ал. 4 от правилника, в която изрично ще се указва, че „при обмен на информация в платформата срокът изтича в края на двадесет и четвъртия час на последния ден, а когато обменът е извън платформата, срокът изтича с приключване на работното време на възложителя“.

За преодоляване на проблеми в практиката е предложено допълнение в правилата за подаване на заявления за участие и оферти чрез платформата. Уточнено е, че с подписването на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице. Освен това с подписването се приема, че се потвърждава и верността на приложените документи, които не са представени в оригинал. Предложението идва и след настойчива позиция на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, изразена още през м. ноември 2020 г. пред Комисията по правни въпроси в Парламента.

Друго предложение – свързано с обществените поръчки в сектор „Здравеопазване“, също има връзка с наскоро изразената подкрепа на НСЕОП за идеята да се допуска подаване на оферти и по отделни номенклатури от обособени позиции. С лансирания проект за промени в ППЗОП се предлага възможността за използване на номенклатури при възлагане на поръчки за доставка на лекарствени продукти или на медицински изделия, поддържана от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ), регламентирана в чл. 30 от ППЗОП, да се прилага до края на 2022 г.

С проекта се предлага прецизиране и допълване на други разпоредби в ППЗОП, с оглед уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в областта. Такива са нормите относно:

 • образеца на обявление, с което се оповестява поправка на допуснати грешки в обявленията за възлагане на поръчки, за резултатите от конкурса за проект и за промени в договорите (чл. 16, ал. 2);
  момента на публично оповестяване на ценовите предложения на участниците във вътрешния конкурентен избор по рамково споразумение при публикуване на обявлението за възложена поръчка (чл. 19а, ал. 3);
 • невъзможност за позоваване на конфиденциалност по отношение на единичните цени в ценовото предложение (чл. 39, ал. 5);
 • състава на журито при провеждане на конкурс за проект (чл. 88, ал. 1);
 • уведомяването на кандидатите или участниците при промяна в датата и часа на отваряне на заявленията за участие или на офертите (чл. 53) – от НСЕОП настояха за прецизиране на разпоредбата на чл. 53 и в рамките на обсъждането на предишния проект за промени в ППЗОП;
  визуализация на ценовите предложения (чл. 56, ал. 3).

На двудневното онлайн събитие в края на март, ще продължим линията си на професионална подкрепа с цел реализиране на  успешна трансформация към дигитална работа по ЗОП, запознавайки се с най-актуалните промени в нормативната уредба и овладявайки новите функционалности в платформата ЦАИС ЕОП.

Ще останем верни на принципите си и по отношение на това, че наш основен приоритет в дейността ни е изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП, посредством прагматичен и фокусиран върху практичността и ефективността подход на интерактивно представяне на работата в ЦАИС ЕОП, което да е полезно както за участници, така и за възложители.

Онлайн обученията са подходящи както за напреднали, така и за начинаещи в електронното възлагане и участие в обществени поръчки, и могат да бъдат полезни за всички, без значение от техния опит и квалификация.

Очакваме Ви!

ПОВЕЧЕ ЗА УЕБИНАРА ТУК

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.
Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си