Минали броеве

Брой 1, 2022: КОРЕКТИВНО ТЪЛКУВАНЕ

Скъпи читатели,

Изпълнени с надежди идните 12 месеца да са време на баланс, осъзнатост, сполука и благоденствие за страната ни и света, за водещ материал на дебютния брой за новата 2022 година избрахме статията, в която представяме актуално решение на ВАС по казус с налагане на финансова корекция на българска община въз основа на твърдения за нарушения на често коментирани и на страниците на списанието ни разпоредби и нормативни положения в ЗОП. В текста водещият ни правен консултант г-н Ивайло Стоянов не само обръща внимание на важната роля на юриспруденцията на ВАС за оптималното разбиране, тълкуване и прилагане на законодателството по обществени поръчки, респективно акцентира върху полезните за практиката заключения на върховните магистрати, но и насърчава експертите по обществени поръчки да търсят съдействието на органите за обжалване, когато са убедени в правотата си. По този начин, напомня ни той, не само може да се намери най-добро развитие на конкретните отношения между възложители и изпълнители, но и да се постигне постоянно усъвършенстване на правилата, по които разходваме общия ресурс, генериран от всички нас.

Безспорно ценен както за теорията на обществените поръчки, така и за практиката по прилагане на правилата в тази сфера на обществените отношения, според нас е и вторият основен материал на януарския брой. В него  юрисконсултът на Списание  „ЗОП ПЛЮС” д-р Полина Цокова ни представя ключово решение на Съда на Европейския съд, което разглежда фундаменталния въпрос за границите на понятието “обществена поръчка” и изяснява в кои случаи законодателството в областта няма да се прилага въпреки наличието на разход на публични средства.

С поглед към по-доброто разбиране и прилагане на националните и европейски правила за възлагане на обществени поръчки и разходване на публични средства, в броя представяме и актуалната позиция на Сдружението на експертите по обществени поръчки по проекта за промени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Отчитайки множеството ползи и потенциални възможности, които ни дава дигитализацията в публичното управление, експертите по ЗОП представят предложения, които не само могат да избегнат излишното дублиране на информация в различни информационни системи като ЦАИС ЕОП и ИСУН, но също така са в състояние да намалят административното бреме в системата и така да допринесат за цялостното повишаване на ефективността в работата не само на държавната администрация, но и на цялостния стопански живот в България.

И в този първи за Новата година брой, няма да изневерим на запазената марка на Списание “ЗОП ПЛЮС” да се поставя главен акцент върху нуждите на практиката и да се търсят отговори на всички онези повече или по-малко сложни въпроси, които ежедневно възникват по изпълнения с изпитания и предизвикателства път на всеки, избрал за свое професионално поприще прилагането на ЗОП, в т.ч. посредством работата в централизираната електронна платформа ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене!

И да е честита, здравата, мъдра и изобилна Новата 2022 година!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

КОРЕКТИВНО ТЪЛКУВАНЕ

Значими случаи на отмяна на наложени финансови корекции в най-новата практика по прилагане на ЗОП на Върховния административен съд

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ЯСНИ ГРАНИЦИ: Понятието за „обществена поръчка“ и изключения от приложното поле на общностното законодателство в тази област според ключови решения на Съда на ЕС, Полина Цокова 
  • НОВИНА НА ФОКУС: Експертите по обществени поръчки със становище по проекта за изменения и допълнения на ЗУСЕСИФ, предлагат промени за намаляване на административното бреме
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker