Минали броеве

Брой 1, 2022: КОРЕКТИВНО ТЪЛКУВАНЕ

Скъпи читатели,

Изпълнени с надежди идните 12 месеца да са време на баланс, осъзнатост, сполука и благоденствие за страната ни и света, за водещ материал на дебютния брой за новата 2022 година избрахме статията, в която представяме актуално решение на ВАС по казус с налагане на финансова корекция на българска община въз основа на твърдения за нарушения на често коментирани и на страниците на списанието ни разпоредби и нормативни положения в ЗОП. В текста водещият ни правен консултант г-н Ивайло Стоянов не само обръща внимание на важната роля на юриспруденцията на ВАС за оптималното разбиране, тълкуване и прилагане на законодателството по обществени поръчки, респективно акцентира върху полезните за практиката заключения на върховните магистрати, но и насърчава експертите по обществени поръчки да търсят съдействието на органите за обжалване, когато са убедени в правотата си. По този начин, напомня ни той, не само може да се намери най-добро развитие на конкретните отношения между възложители и изпълнители, но и да се постигне постоянно усъвършенстване на правилата, по които разходваме общия ресурс, генериран от всички нас.

Безспорно ценен както за теорията на обществените поръчки, така и за практиката по прилагане на правилата в тази сфера на обществените отношения, според нас е и вторият основен материал на януарския брой. В него  юрисконсултът на Списание  „ЗОП ПЛЮС” д-р Полина Цокова ни представя ключово решение на Съда на Европейския съд, което разглежда фундаменталния въпрос за границите на понятието “обществена поръчка” и изяснява в кои случаи законодателството в областта няма да се прилага въпреки наличието на разход на публични средства.

С поглед към по-доброто разбиране и прилагане на националните и европейски правила за възлагане на обществени поръчки и разходване на публични средства, в броя представяме и актуалната позиция на Сдружението на експертите по обществени поръчки по проекта за промени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Отчитайки множеството ползи и потенциални възможности, които ни дава дигитализацията в публичното управление, експертите по ЗОП представят предложения, които не само могат да избегнат излишното дублиране на информация в различни информационни системи като ЦАИС ЕОП и ИСУН, но също така са в състояние да намалят административното бреме в системата и така да допринесат за цялостното повишаване на ефективността в работата не само на държавната администрация, но и на цялостния стопански живот в България.

И в този първи за Новата година брой, няма да изневерим на запазената марка на Списание “ЗОП ПЛЮС” да се поставя главен акцент върху нуждите на практиката и да се търсят отговори на всички онези повече или по-малко сложни въпроси, които ежедневно възникват по изпълнения с изпитания и предизвикателства път на всеки, избрал за свое професионално поприще прилагането на ЗОП, в т.ч. посредством работата в централизираната електронна платформа ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене!

И да е честита, здравата, мъдра и изобилна Новата 2022 година!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

КОРЕКТИВНО ТЪЛКУВАНЕ

Значими случаи на отмяна на наложени финансови корекции в най-новата практика по прилагане на ЗОП на Върховния административен съд

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ЯСНИ ГРАНИЦИ: Понятието за „обществена поръчка“ и изключения от приложното поле на общностното законодателство в тази област според ключови решения на Съда на ЕС, Полина Цокова 
  • НОВИНА НА ФОКУС: Експертите по обществени поръчки със становище по проекта за изменения и допълнения на ЗУСЕСИФ, предлагат промени за намаляване на административното бреме
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker