Новини

Нови промени в ръководството на възложителя за използване на ЦАИС ЕОП, неясноти в направеното описание на допълненията

В средата на месец юни е реализирана нова актуализация на ръководствата за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това е видно от отразеното в помощните документи, налични онлайн.

Промените в сила от 16.06, които засягат само Ръководството на възложителя, според указаното в началото на самия помощен инструмент се изразяват в актуализиране съдържанието на:

  • т. 5.2.7.9 „Договаряне без предварителна покана за участие“, и
  • т. 5.2.7.10 „Плащане по фактура“.

Наблюдателни колеги обаче вече обърнаха внимание, че т. 5.2.7.10 всъщност касае “Договаряне без публикуване на обявление за поръчка”, докато „Плащане по фактура” е т. 5.12.10. от ръководството. Това разминаване оставя известни въпросителни относно същността и съдържанието на втората внесена промяна (които трудно могат да бъдат продолени при прочит на текста, доколкото в самия документ не са обозначени конкретните пасажи/параграфи, в които са направени последните изменения, по подобие на това, което се прави в секцията “ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори” на Портала за обществени поръчки).

Предвид коментираното несъответствие, изразяваме надажда, че от страна на АОП възможно най-скоро ще бъдат взети съответни мерки за коригиране на началния текст, указващ в какво се изразяват допълненията спрамо предишната версия на помощния документ.

В Ръководството за стопанските субекти изменения не са внасяни, като последната версия на документа, която е актуална и към днешна дата, все още е тази от 17.03.2022 г.

Двете ръководства за работа с ЦАИС ЕОП са налични на адрес https://help.eop.bg/.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker