Новини

АОП с информация за прилагането на Регламент (EС) 2022/576 относно ограничителните мерки спрямо Русия

Агенцията по обществени поръчки публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Това бе оповестено в съобщение на Портала за обществени поръчки, поддъжан от институцията. Видно от анонса, за целта на Портала за обществени поръчки в секция „Стратегически документи“, раздел „Политики на ЕС“ е създадена нова рубрика „Санкции срещу Русия“.

От Агенцията оповестяват, че в подкрепа на възложителите към информацията са предоставени примерен образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к, пар. 1 от Регламента, както и неофициален превод на публикуваните от Европейската комисия често задавани въпроси и отговори.

Припомняме, че по актуалния регламент, директно приложим за широк кръг обществени поръчки и договори, в т.ч. финансирани със средства от ЕС, от Списание ЗОП ПЛЮС вече бе проведен и блиц уебинар за представяне на забраните и задълженията, произтичащи от акта, съответно за предоставяне на насоки за тяхното съблюдаване.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker