Анонси

Успешнно премина блиц уебинарът на Списание ЗОП ПЛЮС, посветен на изискванията по Регламент 2022/576 за ограничителните мерки по отношение на обществените поръчки

Успешно приключи първият проведен в страната ни семинар, посветен на забраните, задълженията, ограниченията и санкциите по Регламент (ЕС) 2022/576 от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Събитието на Списание ЗОП ПЛЮС бе специално проектирано с фокус върху отражението на зафълженията по новия директно приложим европейски акт върху обществените поръчки и проектите с европейско финансиране.

Чрез презентацията на лекторите и сесията от въпроси и отговови участниците се запознаха с най-важните аспекти на новите безпрецендентни правила, които вече са задължителни както за изпълняваните договори, така и процедурите за възлагане на обществени поръчки. Бяха дадени и важни насоки относно съблюдаването на новия регламент на различните етапи от цикъла на възлагане на обществени поръчки, съответно по отношение на специфични казуси от възлагателната практика на субектите, разходващи национални и общностни средства.

Обучението бе реализирано на 8 юли 2022 г. в нов блиц формат с кратка продължителност, която да позволи постигане на максимален ефект, както за служебно ангажирани експерти, така и за колеги, които в момента са на море или планина, но от всяко устройство могат за кратко да се запознаят с най-актуалните правила в областта на обществените поръчки.

Повече информация по темата за изискванията по Регламент 2022/576, абонатите на Списание ЗОП ПЛЮС ще могат да намерят и на страниците на изданието ни.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker