Новини

Офертите подадени чрез ЦАИС ЕОП надхвърлиха 110 хиляди, над 48 хиляди са договорите подписани чрез системата

Общият брой на подадените оферти през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) надхвърли 110 000. Само за последната година офертите, които са подадени по електронен път, са над 80 000, което е близо 3 пъти повече спрямо същия период година по-рано. Досега са подписани общо над 48 000 договора чрез използване на системата.

Тази статистика оповестяват от „Информационно обслужване“ АД, които като част от консорциум със „Сирма Солюшънс“ АД, „Негометрикс България“ ЕООД, „Скейл Фокус“ АД и Адвокатско дружество „Събев и съдружници“, иизградиха електронната платформа, която влезе в експлоатация в началото на 2020 г.

В разпространената информация се подчертава и това, че от регистрираните оферти, над 30% са подадени в извънработно време. По този начин се акцентира на факта, че системата работи в режим 24х7 и осигурява възможност на участниците да подават оферти в удобно за тях време и място, без да се съобразяват с работното време на администрацията. В потвърждение на казаното, според данните голяма част от офертите са регистрирани след полунощ в интервала 00.00-6.00 ч., от различни точки на страната. Това улеснява максимално всички страни в процеса, отбелязват от фирмата, работила по създаване на платформата.

От „Информационно обслужване“ изтъкват, че платформата изцяло дигитализира процеса от планирането на обществените поръчки до възлагането и управление на договори. По думите на изпълнителния директор на компанията Ивайло Филипов, чрез нея се постига пълна прозрачност и проследимост на действията, по-добър мониторинг на публичните разходи и елиминиране на възможността за манипулиране на оферти, както от възложителите, така и от участниците. Кандидатите сами криптират своите оферти с асиметричен криптографски ключ и само те могат да предоставят ключ за декриптиране, което гарантира сигурност на данните и подадените оферти.

От дружеството предоставят и друга статистическа информация, според която общият брой на публикуваните до този момент обществени поръчки в изцяло обновения регистър надхвърля 42 000. За периода януари–август 2022 г. са публикувани над 20 000 поръчки, което е колкото предходните две години, взети заедно.

В системата са регистрирани близо 12 500 фирми и 2 000 физически лица, а броят на възложителите, които използват ЦАИС ЕОП е над 4 600. Екипите на „Информационно обслужване“ АД са провели над 300 обучения за работа с платформата, в които са обучени над 5 500 потребители.

В информацията се припомня, че ЦАИС ЕОП разполага с общо 32 функционални модула, които осигуряват публичност, прозрачност и по-добър мониторинг върху пазара на обществените поръчки в страната. Платформата дава възможност за по-добро проследяване на възлагателните процеси, намаляване на административната тежест, опростени и съкратени процедури и значителни икономии за всички участници.

Чрез системата напълно се елиминира необходимостта от носене на документи на хартия в различните институции – възложители, с което се пести време, средства и се подпомагат здравните власти в борбата с пандемията от COVID-19, посочват от „Информационно обслужване“.

Източник: Информационно обслужване

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker