Новини

От НСИ публикуваха индекса на цените на строителните материали за трето тримесечие на 2022 г.

На 25.11.2022 г. в Информационната система ИНФОСТАТ на НСИ беше публикувана информация за стойността на Индекса на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за третото тримесечие на 2022 г.

Припомняме, че тозва е индексът с който се извършва индексацията на договори за обществени поръчки за строителство, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г.

Информацията за индекса може да бъде достъпена директно от ИС Инфостат, като за целта на началната страница на системата, от „Статистически данни с безплатен достъп“ се избира раздел „Бизнес статистика“, след това от „Краткосрочна бизнес статистика“ се избира „Строителство“ и накрая „ИНДЕКСИ НА РАЗХОДИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО (2015=100)“. На нужната страница може да отидете и като натиснете директно ТУК.

За да бъда направена справка за стойностите на търсения индекс, в лявата част на отворилата се страница се слага отметка пред „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ (третата възможност отгоре надолу), а в дясната част на страницата се избират съответните тримесечия, за които е нужно да бъдат изведени данни. Накрая се натиска бутона „Заяви“ горе вдясно и системата генерира необходимата информация.

Източник: НСИ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker