Новини

До дни МРРБ с допълнително указание до общините за прилагане на методиката за индексация

До няколко дни ще са готови допълнителни указания към общините за прилагането на индексацията на договорите в строителството. Това оповестиха от МРРБ, цитирайки думите на министъра на регионалното развитие и благоустройство арх. Иван Шишков, дошли в отговор на депутатски въпроси по време на провелото се на 7.12.2022 г. заседание на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Както става ясно, регионалният министър е уточнил, че изготвянето на такова указание се налага защото общините, а и някои ВиК дружества, са изразили притеснение около прилагането на методиката.

В изказването си пред народните представители от Регионалната комисия арх. Шишков е напомнил, че след анализ е установено, че свободният финансов ресурс по оперативните програми „Региони в растеж“ и „Околна среда“ е около 15%, което означава, че с толкова може да се индексират целите договори за изпълнение на инвестиционни проекти, а не отделните строителни дейности в тях.

„Това е възможната индексация, защото програмите нямат допълнителен ресурс“, подчертал министър Шишков. Той напомнил, че строителните договори са сключвани с общините, които са бенефициенти по ОПРР и изтъкнал, че те трябва да подпишат споразуменията за индексацията и да си поискат парите, които не могат да надвишават 15 процента спрямо целия договор. По думите му е важно общините да подпишат тези споразумения, но в разговори с тях е установено, че като цяло те имат притеснения да прилагат индексацията. Шишков допълнил, че ръководителите на Управляващите органи по оперативните програми имат готовност незабавно да преглеждат документите и дори тези, които са постъпили, вече се обработват, като до плащания все още не се е стигнало.

Министърът посочил още, че ако 15-те процента от оперативните програми не покриват дължимите суми по индексацията, ще трябва да се предвидят допълнителни средства в бюджета за догодина, които да се изплатят на строителите. Според министър Шишков, след като бъдат подписани споразуменията, ще стане ясна точната сума, която се дължи на фирмите за индексация на поскъпналите строителни материали и ресурси. Той отново апелирал общините да сключат споразуменията. По думите на регионалния министър, дискусионен оставал въпросът с фирмите, които вече са изпълнили съвестно договорите си при сегашните условия, въпреки че попадат в хипотезата на необходимост от възможност за индексация. 

Нова работна група ще дискутира казуса с разплащанията към пътни фирми, ремонтирали пътната мрежа чрез възлаганията за текущ ремонт и поддръжка, информирал още министър Шишков. В състава ѝ ще бъдат включени представители и на министерствата на вътрешните работи, на финансите и на правосъдието, защото казусът с изплащането на оставащите 50% от общините суми е юридически.

„На всички фирми е платено 50% от дължимото, независимо дали договорите са за текущ или основен ремонт. Това означава, че с плащането държавата е легитимирала тези договори. Строителните фирми са извършили възложените им дейности. Чисто правно те имат договори и възлагане. Работната група ще търси решение как да се справим с тази ситуация, да излезем с правно решение“, казал арх. Шишков. Той допълнил, че строителни фирми вече са започнали да завеждат искове срещу АПИ.

„Ако не платим договореното, може да се окаже, че ще нанесем по-големи щети на бюджета. Ще подходим отговорно, за да бъде защитен правният интерес. Призовавам депутатите за разбирателство и подкрепа на промените в Закона за устройство на територията, чрез които обектите с незаконно строителство да се признаят за търпими, защото има около 50-60 пътни участъка, които са ремонтирани основно, но незаконно. Амбицията е да се спаси извършеното строителство, защото ако ДНСК наложи санкции, ще има забрана за ползване на тези пътища“, казал още министърът. Той бил категоричен, че с промените в ЗУТ ще се защити всеки интерес. “По-достойно е да помогнем на държавата по законов начин”, смятал министърът. 

Арх. Шишков отговорил и на въпрос за водния проблем в Омуртаг. “Трябва да се направи геодезическо заснемане дали трасето на довеждащия водопровод от яз. “Ястребино” отговаря на одобрения подробен устройствен план (ПУП) и технически анализ на проблема на експертно ниво. Надявам се до дни да се намери механизъм, който да посочи кой може да възложи извършването на тези анализи. Ще направим всичко възможно да осигурим необходимото финансиране“, казал още министър Шишков. Ако се окаже, че трасето е извън обхвата на ПУП, ще трябва да се пристъпи към прилагането на търпимост, допълнил той. По димите му проблем бил налице и с помпената станция, която е разграбена. Затова за ремонта ѝ финансиране вероятно ще трябва да намери общината, обяснил още министърът.

„Трябва да се намери вариант, както държавата инвестира в пътища, така да инвестира и във ВиК, защото ако операторите го правят, цената на услугите ще надвиши прага на социална поносимост“, категоричен бил арх. Шишков.

Министърът отново апелирал депутатите да помислят кои пътища биха могли да бъдат изградени на концесия предвид нуждата от развитие на пътната инфраструктура в страната, като се вземе предвид и че са необходими средства също за ВиК и за социални дейности.

В отговор на въпрос за проекта за магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле министърът информирал, че до края на януари 2023 г. трябва да завърши оценката на екологичните мерки, след което ще може да се процедира одобряване на ПУП и издаване на разрешение за строеж.

„Правим анализ кои терени на ВиК операторите в страната може да се използват за построяване на инсталации за възобновяеми енергийни източници за производство на ток”, казал още пред депутатите арх. Шишков. По думите му така ще се облекчи финансовата ситуация на дружествата. Терените, които са в близост до трафопостове, имат икономическа логика, а тези, които са отдалечени – не, защото ще трябва да се изграждат преносни мрежи, свързани с тежки процедури. Анализът ще покаже колко киловата ток може да се произвеждат на дадените терени и дали енергията ще може да се ползва за нуждите на операторите и да се продава, обяснил министърът пред народните представители от Регионаланта комисия.

Източник: МРРБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker