Анонси

Всички места за първия модул от новите ЗОП+ уеб тренинги вече са заети

Уведомяваме всички колеги, проявяващи интерес към новите ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГИ®,  че вече са заети всички места за МОДУЛ 1: „БАЗОВИ УМЕНИЯ И ПРАКТИКИ ПО ЗОП”®, насрочен за 6-7 декември. Всички желаещи, които не са се включили в първия модул, могат да се запишат за следващите тренинги – МОДУЛ 2: „ЧЛЕН НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ЗОП” на 13-14 декември (повече за обучението ТУК) и МОДУЛ 3: „УЧАСТНИК В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА”® на 12-13 януари (повече за обучението ТУК).

Ще припомним, че при този тип обучения по ЗОП от ново поколение, лекторите работят в малка група (до 10 човека) и персонално с всеки от обучаваните. Целта на подхода е постигането на оптимално усъвършенстване на професионалната компетентност за ефективна работа по ЗОП в електронната среда на ЦАИС ЕОП на участниците, за да могат да се справят с всички предизвикателства в своята работа.

Благодарение на експертизата и опита на нашите лектори, чрез практикум в ЦАИС ЕОП, решаване на работни казуси, запознаване с важни моменти от актуалната съдебна практика на СЕС, ВАС и КЗК и нашата специална сесия с въпроси и отговори, обучаемите ще извървят ключовите стъпки от процеса, относими към ролите и задачите предмет на конкретния модул (в рамките на различните модули на фокус ще бъдат всички ключови етапи както при възложителите, така и при участниците).

Съгласно сертифицираната ни обучителна система, освен двудневен уебинар с презентации, практически казуси и дискусии, всеки ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГ включва и персонална онлайн сесия с преподавател, за поставяне на практически задачи, даване на обратна връзка и насоки за последващо развитие.

Всички записали се в обучението ще се убедят, че посредством персонално фокусирано, достъпно и практически ориентирано представяне на важните правни и технически аспекти от работните процеси по ЗОП, знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел за всеки, без значение от неговия професионален и практически опит.

Направете с нас своите успешни стъпки в дигиталното управление на обществени поръчки! Очакваме ви!

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ
ВИЖТЕ ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker