АнонсиМинали броеве

Брой 12, 2022: СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ПРИ СКЛЮЧЕН АБОНАМЕНТ ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 2022 Г.: Всички клиенти, както настоящи, така и нови, които сключат годишен абонамент за 2023 г. до 31.12.2022 г., ще получат специален подарък от Редакцията на Списание „ЗОП ПЛЮС”!

Скъпи читатели,

Наближиха заключителните мигове на една година, в която от пъстрия калейдоскоп на Живота изплуваха образите на няколко наглед нови, но всъщност отдавна назряващи предизвикателства. Те не само остро повдигнаха редица важни въпроси от глобална значимост, но и отново дадоха на всеки един от нас поводи за размисъл относно личната ни и колективна отговорност за всеки избор и действие, които правим ежедневно – както в начина си на живот и потребление, така и в отношението си към другите и света.

Настоящата година бе по-различна и за екипа на Списание „ЗОП ПЛЮС“, тъй като през нея отбелязваме двоен юбилей – стотния брой през март и десет години от създаването на изданието, които се навършват през декември. Този внушителен времеви период, изминал след изглеждащата толкова далечна 2012 г., със сигурност донесе много промени за нас и света, породени и от заобикалящата ни все по-дигитална реалност. Но и запази непокътнати толкова много от онези истински значими неща – малките житейски радости, връзката с природата, значението на истинската близост и взаимопомощта между хората, споделящи общи пътища и истини. Пътища и истина, които вече толкова години извървяваме и изживяваме и заедно с Вас – наши колеги, читатели и приятели от професионалната общност на експерти по обществени поръчки в България. И които, искрено вярваме, ще продължим да вървим, сътворявайки нашето съвместно пътуване към една по-ефективна и носеща повече ползи за обществото публична система в страната ни.

Така, едновременно замислени от събитията на деня, и изпълнени с нови надежди за бъдещето, за водещ материал на юбилейния декемврийски брой избрахме статията на главния ни правен консултант – Ивайло Стоянов. В нея г-н Стоянов хвърля светлина върху едно от предложенията в законопроекта за промени в ЗОП, с които се цели преодоляване на установена в съдебната практика необходимост от прецизиране на правилата относно доказване на съответствие с критерии за подбор от обединения, които не са юридически лица. Освен че представя конкретни решения на ВАС, в които се идентифицира въпросната неоптималност на закона и практиката по неговото прилагане, авторът коментира по-глобалният и ненапълно решен с предложените промени проблем с норми на закона, регламентиращи използването на ресурси и опит на подизпълнители и/или трети лица.

Също на предстоящите изменения и допълнения в закона е посветен и редакционен материал, представящ някои допълнителни предложения за нормативни промени, които бяха направени от екипа на Списание „ЗОП ПЛЮС“ с оглед оптимизиране възлагателната дейност в сектор „Здравеопазване”.

В броя сме включили и актуални новини от сектора на обществените поръчки и публичното управление, както и други полезни анонси.

А за финал, по традиция сме оставили място за полезната за всички професионалисти рубрика с отговори на въпроси от експертната практика по ЗОП и работата в електронната платформа ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене! И нека новата 2023 г. сбъдне както личните ни пожелания за здраве, радост и щастие, така и общите надежди за повече мир, разбирателство и благоденствие!


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ: Актуални нормативни промени и съдебна практика, относими към доказване на съответствието с критерии за подбор на обединения, участващи във възлагателни процедури по ЗОП,

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ЗАКОН В РАЗВИТИЕ: Списание ЗОП ПЛЮС с експертни предложения за промени в закона относно възлагателната дейност в сектор „Здравеопазване”
  • НОВИНА НА ФОКУС: Методиката за индексация на договори по ЗОП ще се прилага и за поръчки за доставки
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП
     

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2023 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС,
бъдете УСПЕШНИ В ПОРЪЧКИТЕ ЗАЕДНО С НАС!

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ПРИ СКЛЮЧЕН АБОНАМЕНТ ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 2022 Г.: Всички клиенти, както настоящи, така и нови, които сключат годишен абонамент за 2023 г. до 31.12.2022 г., ще получат специален подарък от Редакцията на Списание „ЗОП ПЛЮС”!

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker