Новини

Обединяват проектите за промени в ЗОП, приемането на закона ключово за второто плащане по Плана за възстановяване (обновена)

Като първа точка от дневния ред на извънредното заседание на Комисията по правни въпроси в 49-тото Народно събрание, проведено за 12.9.2023 г., бе предвидена процедура по чл. 78, ал. 2 от ПОДНС за изготвяне на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за промени в Закона за обществените поръчки.

В случая става дума за приетия законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 49-302-01-26, внесен от Министерски съвет на 27.4.2023 г., законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 49-354-01-26, внесен от Божидар Пламенов Божанов и група народни представители на 5.5.2023 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 49-302-01-50, внесен от Министерски съвет на 22.08.2023 г.

Трите законопроекта бяха приети на първо четене от Народното събрание на заседанието, проведено на 8 септември 2023 г., а на 11.9.2023 г. вече постъпи и ново предложение по последно внесения от МС проект – с него група народни представители предлагат да отпаднат предложените изменения и допълнения в чл. 117а, ал. 1, т. 2 от ЗОП. По приетия на първо четене проект на МС от 22.8.2023 г. вече има постъпили становища и от НСОРБ.

Припомняме, че съгласно чл. 78, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на народното събрание, когато на първо гласуване са приети повече от един законопроект, уреждащи една и съща материя, водещата комисия с участието на вносителите на приетите на първо гласуване законопроекти изготвя от тях един общ законопроект в срок 14 дни. Народните представители може да правят писмени предложения по общия законопроект след съобщаването му от председателя на Народното събрание.

Както стана ясно по време на заседанието, в съответствие с посочената разпоредба от ПОДНС, на депутатите от Правна комисия вече е предоставен изготвения общ законопроект за промени в ЗОП. Обединяването на трите законопроекта в посочения общ законопроект бе подложено на гласуване и получи единодушното одобрение на народните представители от комисията. С това предвидената в дневния ред процедура по чл. 78, ал. 2 от ПОДНС бе спазена и работата на комисията продължи с другите въпроси от дневния ред.

Съгласно чл. 80, ал. 1 от ПОДНС, народните представители могат да правят аргументирани писмени предложения за изменения и допълнения в изработения общ законопроект съгласно чл. 78, ал. 2 в 7-дневен срок от съобщаването му на народните представители.

В конкретния случая, срокът за предложения преди второ гласуване е 21.9.2023 г.

Двата законопроекта, внесени от МС, са с висок приоритет, тъй като са свързани с изпълнение на важни ангажименти на България по НПВУ, респективно се явяват необходимо условие за осъществяване на второто плащане по плана за възстановяване в рамките на текущата календарна година.

Подробности за обединения законопроект, изготвен по реда на ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване три законопроекта за промени в ЗОП, може да видите ТУК.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker