Новини

Европарламентът подкрепи закона за общи обществени поръчки в отбраната

На своята пленарна сесия на 12 септември 2023 г. Европейският парламент подкрепи с мнозинство Закона за укрепване на европейската отбранителна индустрия чрез общи обществени поръчки (EDIRPA*). Това съобщиха от пресслужбата на европейската институция.

Регламентът, съгласуван със Съвета на ЕС този юни, установява краткосрочен инструмент за укрепване на европейската отбранителна индустрия чрез общи обществени поръчки до 31 декември 2025 г. Той ще помогне на държавите-членки да задоволят своите най-спешни и критични отбранителни нужди, които бяха изострени от трансфери на отбранителни продукти в Украйна по доброволен и съвместен начин.

Инструментът ще бъде финансиран с бюджет от 300 милиона евро. Съвместните покупки ще трябва да включват поне три държави-членки и трябва да бъдат отворени за участие на членове на Европейската асоциация за свободна търговия (асоциирани държави).

Изпълнителите и подизпълнителите трябва да са установени в ЕС или в асоциирана държава и да не подлежат на контрол от страна на неасоциирана трета държава или юридическо лице.

Цената на компонентите с произход от ЕС или асоциираните държави не може да бъде по-ниска от 65 % от прогнозната стойност на крайния продукт.

В съответствие с EDIPRA, финансовото участие на ЕС за всяко действие ще бъде ограничено до 15% от прогнозната стойност на общия договор за възлагане на обществена поръчка на консорциум.

Този таван може да бъде увеличен на 20 %, ако Украйна или Молдова са получатели на допълнителни количества отбранителни продукти или ако най-малко 15 % от прогнозната стойност на общия договор за възлагане на обществени поръчки се разпределя на МСП или дружества със средна пазарна капитализация, като изпълнители или подизпълнители.

„Днешното гласуване бележи исторически момент за отбраната на ЕС, създавайки първия инструмент на ЕС за съвместно възлагане на обществени поръчки от държавите-членки“, каза след гласуването съдокладчикът на комисията по външни работи на Европейския парламент Майкъл Галер (ЕНП, Германия). „Това ще им помогне да попълнят запасите си, ще повишат оперативната съвместимост между нашите въоръжени сили, ще укрепят нашата индустрия и ще допринесат за нашата непоколебима подкрепа за Украйна.“

Законът беше приет с 530 гласа “за”, 66 “против” и 32 “въздържал се”. Сега той изисква официалното одобрение на Съвета, за да стане закон.

* European defence industry reinforcement through common procurement act (EDIRPA)

Източник: ЕП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker