АнонсиМинали обучения

Двудневно практическо обучение: ПРОМЕНИ В ЗОП 2023 – Нови стойностни прагове * Упълномощаване * Еко изисквания и транспорт * Необичайно ниски цени * Договаряне * Нови форми на контрол * Административни наказания

ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР ОТ НЕПОСРЕДСТВЕНИ УЧАСТНИЦИ В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Хотел “ЦЕНТРАЛ” ★★★★

 гр. София, бул. Христо Ботев” №52

http://central-hotel.com/

19-20 ОКТОМВРИ 2023 г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Станете част от законотворческия процес по приемане на измененията в ЗОП, във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост. Запознайте се с новите законови изисквания и разпоредби директно от експерти, анализирали и участвали пряко в процеса. Единствено на нашето обучение, както и на страниците на Списание „ЗОП ПЛЮС” ще получите практическа информация по правоприлагането и новите моменти в закона през призмата на националните и европейските актове и съдебната практика. Ще Ви запознаем с нашите предложения, които бяха приети от депутатите. Ще Ви разясним как да внедрите измененията на закона във Вашата организация и практика – бързо, лесно и без сътресения.

 • Как да прилагаме НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОП?
 • Какво трябва да променим във ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА, за да съобразим промените в ЗОП?
 • Как да не допуснем САНКЦИИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ за обществени поръчки?
 • Как да бъдем ТОП ЕКСПЕРТИ по обществени поръчки?
 • Как да УЧАСТВАМЕ УСПЕШНО в обществени поръчки?

Отговорите на тези въпроси ще научите на нашето ДВУДНЕВНО ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 19-20 ОКТОМВРИ 2023 г. в предлагащия уникална комбинация от удобна локация и бизнес комфорт хотел „Централ” в центъра на София.

СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС” е ЕДИНСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, която предостави ЦЯЛОСТНО СТАНОВИЩЕ и МОТИВИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ по обединения проект ЗИДЗОП! (виж повече ТУК) Единствени в България ние предлагаме и обучение, на което нашите опитни и компетентни лектори, ще Ви представят АНАЛИТИЧЕН ЦЯЛОСТЕН ПОГЛЕД върху ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на НОВИТЕ и ВЕЧЕ ДЕЙСТВАЩИТЕ КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Ивайло Стоянов (онлайн лектор*), главен юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител и с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Антони Нешев (лектор и модератор), юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки.

  * Всеки участник по време на семинара ще може да проведе персонална онлайн консултация с лектора Ивайло Стоянов!


ТЕМИ НА СЪБИТИЕТО


ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО СА:

НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2023

 • Нови моменти при изключенията от закона и изискванията за публичност;
 • Нови моменти при възлагането и участието в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
 • Ключови промени относно т.нар. IN-HOUSE поръчки;
 • Нови стойностни прагове, приложимост, промени в план графика;
 • Упълномощаване на длъжностните лица с правомощия за възлагане, заместване, управленска отговорност;
 • Новите Е-образци за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС;
 • Задължителни Еко изисквания при доставките и услугите;
 • Нови изисквания при поръчките, свързани с транспортни средства, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услуги по събиране на битови отпадъци и други;
 • Съществени изменения при НЕОБИЧАЙНО НИСКИТЕ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, практика на СЕС, изисквания в указанията и действия на комисията;
 • Новият предварителен контрол за законосъобразност;
 • Участие на наблюдатели на Министерство на финансите в обществени поръчки;
 • Отразяване на промените в документациите и договорите за обществени поръчки;
 • Нови моменти по отношение участието в обществени поръчки;
 • Нови моменти при КОНТРОЛА ПО ЗОП и най-важното за НОВИЯ контрол на АОП;
 • Нови изисквания в производството пред КЗК;
 • Нови административно-наказателните състави и увеличение на размера на глобите;
 • Отражение на промените във вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки;
 • Експертен коментар на промените и практическите аспекти от прилагането им;
 • Очаквани промени в Методиката за индексацията на договорите за обществени поръчки.


  ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


  СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 360 лева без ДДС за един участник.

  В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, лекционни материали и др.

  ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на Списание “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

  Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП за преминато обучение по актуалните изменения в ЗОП.

  За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон “Заявка за участие”).

  * Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

   


  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


  tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com  


  ПРОГРАМА


  ДЕН ПЪРВИ – 19 ОКТОМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

  09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

  09.30 – 11.00 НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2023

  Поетапно ВЛИЗАНЕ В СИЛА и предстоящи ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ. Нови моменти при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА и правилата за т.нар “IN-HOUSE” ПОРЪЧКИ. Нови СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ – приложимост, промени в план графика по чл. 26 от ППЗОП, действия по чл. 27 от ППЗОП с оглед недопускане на разделяне. Промени относно УПЪЛНОМОЩАВАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА с правомощия за извършване на възлагателни действия, заместване и управленска отговорност. Задължителни ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ при поръчки за доставки и услуги. Нови изисквания при обществените поръчки, свързани с ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услугите по събиране на битови отпадъци и др. Нови моменти при възлагането и участието в ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“.

  11.00 – 11.30 Кафе пауза

  11.30 – 13.00 Нови моменти в работата на комисията, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Съществени изменения при правилата за установяване на НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, изготвяне на протокол за необичайно ниска цена и искане на обосновка, съдебна практика и изисквания към комисията – насоки от и за практиката.

  13.00 – 14.00 Работен обяд

  14.00 – 15.30 Нови моменти при ОПОВЕСТЯВАНЕТО на обществените поръчки и договорите по ЗОП, образци на договори, отворени данни. Новите ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС. Отражение на нормативните промени върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки.

  ДЕН ВТОРИ – 20 ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/

  09.30 – 11.00 Експертен коментар на промените и практическите аспекти от правоприлагането им

  11.00 – 11.30 Кафе пауза

  11.30 – 13.00 Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. Промени по отношение изменението и индексацията на договорите за обществени поръчки за строителство, услуги и доставки. Нови моменти при КОНТРОЛА ПО ЗОП и най-важното за НОВИЯ КОНТРОЛ НА АОП. Сътрудничество между контролните органи.  Нови изисквания в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК. Нови административно-наказателните състави и УВЕЛИЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ НА ГЛОБИТЕ. Други изменения.

  13.00 Въпроси и отговори

  13.30 Закриване на събитието

  Лектори: Ивайло Стоянов (онлайн) и Антони Нешев

  * Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.  

  ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

  СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

  Show More

  Related Articles

  Back to top button
  error: Content is protected !!

  Adblock Detected

  Please consider supporting us by disabling your ad blocker