Новини

АОП обясни как се процедира в ЦАИС ЕОП при смяна на управител или присъединяване на нов служител

От Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикуваха разяснителен документ относно необходими действия, които следва да се извършват от потребителите на ЦАИС ЕОП при смяна на управител и/или присъединяване на нов служител към организация.

В документа, публикуван в секцията за Е-услуги, се сочи, че във връзка с получени запитвания до Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП, свързани с действия за подмяна данни в потребителски и служебни профили, от Агенцията разясняват, че в случаите на смяна на управител на фирма, назначаване на нов служител и други дейности, свързани с присъединяване на нов потребител към организацията, администраторът на организацията изпраща в ЦАИС ЕОП до лицето покана за присъединяване.

В случай че потребителят е регистриран в системата, той трябва да въведе потребителско име и парола, след което организацията, която изпраща поканата за присъединяване, ще бъде добавена към списъка с организации в потребителския му профил.

В случай че потребителят не е регистриран в системата, лицето следва да въведе задължителните за регистрация данни – име, ЕГН и др. Ако единственият администратор на организацията не е наличен (напуснал, в командировка, временна нетрудоспособност и др.), следва да се изпрати до АОП по електронна поща на имейл адрес eop@aop.bg „Покана за служебно предоставяне на администраторски права в ЦАИС ЕОП“ по шаблон, достъпен на адрес: https://www2.aop.bg/cais-eop-aktualno/primerni-shabloni-na-pisma-do-aop/

От АОП обръщат внимание, че изцяло погрешни и в разрез с изискванията за мрежова и информационна сигурност са действията, при които в профила на регистриран потребител се въвеждат данните на друг. Това, от една страна е нарушение на Общия регламент относно защитата на личните данни, а от друга – води до непредвидими грешки относно наличната в системата и свързана с потребителя информация.

В заключение се отбелязва, че подробни инструкции за присъединяване на служител към организация и за регистрация на електронен подпис в ЦАИС ЕОП, са достъпни в раздели „3.7. Присъединяване към организация“ и „4.2. Добавяне на КЕП към потребителския профил“ от ръководствата за работа със системата достъпни на https://help.eop.bg/​.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker