Анонси

Пакет примерни образци ЗОП+ КОНТРОЛ 237Б® – безценна помощ в новия контрол за законосъобразност, задължителен за възложителите

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Oт 1 януари 2024 г. вече е в сила задължението на възложителите да осигуряват предварителен контрол за законосъобразност на всички обществени поръчки, чиято прогнозна стойност е равна или по-голяма от 5 млн. лв. или е над 10% от последния одобрен бюджет на възложителя. Предварителният контрол се изпълнява в обхват и съдържание съгласно Указания на министъра на финансите (Заповед № ЗМФ-1229/20.12.2023 г.).

В тази връзка и на база многогодишния ни опит в контролната дейност, изготвихме специално за Вас Пакет примерни образци ЗОП+ КОНТРОЛ 237Б®. Образците са предназначени специално за лицата, посочени в Раздел II от Указания ЗМФ-1229/2023 г. – служители от звеното, което осъществява предварителен контрол в организацията, финансови контрольори, длъжностни лица, на които са възложени функции на финансов контрольор, юрисконсулти, служители от звеното за обществени поръчки или други длъжностни лица, на които е възложено осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност.

Благодарение на нашия Пакет примерни образци ЗОП+ КОНТРОЛ 237Б® ангажираните длъжностни лица ще бъдат улеснени в процеса на проверка на работата на помощния орган на възложителя, вкл. относно спазване на законовите изисквания за проверка на офертите, преглед и описание на всички правнозначими факти и обстоятелства, анализ и мотиви на комисията, законосъобразност на допускането и отстраняването на участници,               оценка на офертите, прилагане на изискванията относно необичайно ниските оферти, както и всички други относими аспекти.

Пакетът примерни образци ЗОП+ КОНТРОЛ 237Б® включва:

  1. Проект на заповед за осъществяване на контрол по чл. 237б от ЗОП;
  2. Декларация на лицето/лицата, осъществяващи контрол по чл. 237б от ЗОП;
  3. Примерен доклад за осъществен контрол по законосъобразност;
  4. Универсален контролен лист за извършване на контрола.

 

🔥 Преференциална цена
до края на м. май 2024 г.:
384,00 лв. с ДДС 🎯

 

 БОНУС! Всички клиенти, закупили специалния пакет ЗОП+ КОНТРОЛ 237Б® до края на м. май. 2024 г., получават безплатно :

  • Едногодишен абонамент за актуализация на контролния лист за извършване на контрол по чл. 237б от ЗОП (при промяна на нормативните изисквания или при добавяне на добра практика на екипа на Списание ЗОП ПЛЮС);
  • „ЗОП+ ЧЕК ЦАИС®” специализиран контролен лист за проверка на електронни преписки и досиета в Платформата ЦАИС ЕОП;
  • 50% отстъпка при участие в онлайн обучително събитие (уебинар) организирано от ЗОП ПЛЮС през 2024 г.1;
  • Персонална онлайн среща2 с Ивайло Стоянов3, на която ще получат и конкретни практически насоки за осъществяване на контрола по чл. 237б от ЗОП.

 

Заявете примерните образци ЗОП+ КОНТРОЛ 237Б® на имейл zopplus@gmail.com или телефон 0882 653 036.

 

Нека заедно да си осигурим правна сигурност и законосъобразност!

 

ЕКИПЪТ НА СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС”

СВАЛИ ФАЙЛ С ОФЕРТА

 1 Уебинар по избор на клиента. 

 2 В рамките на до 30 мин. и след съгласуване на дата и час с лектора.

 3 Ръководител обучение ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГ® – Модул № 4 „Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от ЗОП“®. Юрист с дългогодишен опит като експерт, лектор и процесуален представител, и в частност с опит в областта на предварителния контрол (вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, РВО на ВиК ЕАД – София, началник на Отдел „Предварителен контрол” и на Отдел „Предварителен контрол на процедури на договаряне“ на АОП).

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker