АнонсиНовият брой

Брой 5, 2024: ИЗВЕДЕНО ОТ ПРАКТИКАТА

Скъпи читатели,

Съвсем не на шега именно през месец април за обществено обсъждане бе разпространен проектът за промени в Правилника за прилагане на ЗОП. Половин година след приемането на основната част от промените в закона, обнародвани в бр. 88 на ДВ от 20 октомври 2023 г., експертната общност получи възможността да се запознае с идеите на вносителя за привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с въпросния ЗИДЗОП от м. октомври, респективно да изрази мнение и да лансира предложения за тяхното допълване и доразвиване.

Дали дългото чакане си е заслужавало, все още предстои да разберем, доколкото обществената консултация ще бъде финализирана в края на м. май, след което всички отправени коментари и предложения следва да бъдат обобщени от отговорните институции, съответно да бъде взето решение какви изменения и допълнения в ППЗОП ще бъдат окончателно приети.

Макар все още да има неяснота кога точно ще бъде технически възможно тези промени да се приемат от правителството, със сигурност е ясно, че мнение и предложения по проекта има и екипът на Списание „ЗОП ПЛЮС“. Предвид това, в основния материал на броя водещият ни консултант по ЗОП г-н Ивайло Стоянов представя акцентите от основните ни предложения за промени – както тези по разпространения проект на ПМС, така и допълнителни такива, целящи усъвършенстване на подзаконовия акт и преодоляване на някои от предизвикателствата при прилагането му, констатирани в практиката.

На вниманието Ви представяме и редакционен материал относно актуално решение на ВАС, дошло след произнасяне на СЕС. Статията е част от поредицата, посветена на допустимостта на действия за проверка за необичайно благоприятни оферти извън хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Ключов момент е, че с представеното решение Съдът потвърждават тезите ни, че заключенията в Решение на СЕС по дело С-669/20 (Веридос) налагат проверката на съмнителни оферти да се приема за допустима и на общо основание, съответно валидира като законосъобразни действия по прилагане на условия в документацията, предложени от консултантския ни екип.

В броя освен редовната ни рубрика със становища по казуси по ЗОП, място намират и актуални анонси за новости в областта на обществените поръчки – както такива, свързани с новата европейска директива, която изисква нарушаването на ограничителни мерки на ЕС вече да се третира като престъпление, така и напомняне за необходимостта при възлагане на технологични поръчки да се съблюдават някои нелесни за разбиране изисквания по Закона за електронното управление, който наскоро също претърпя съществени промени.

Приятно и ползотворно четене!


ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП: Тъй като и през 2024 г. Списание „ЗОП ПЛЮС” се предлага само в електронен формат, за достъпване на електронното списание всеки абонат първо трябва да влезе в потребителския си профил чрез своите потребителско име и парола. След това, от менюто ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП да избере вида на своя абонамент. В отворилата се страница може да се избере съответния брой на списанието – след кликване върху умаленото изображение на броя, списанието се отваря в модул за преглед и четене, който предоставя възможност за прелистване на страниците.

Новите ни абонати могат да се запознаят с кратко ръководство как да достъпват и четат изцяло дигиталното Списание „ЗОП ПЛЮС” от бутона по-долу.

ВАЖНО! С оглед по-голямо удобство за читателите, електронният достъп до Списание „ЗОП ПЛЮС“, който е на разположение чрез нашия Интернет сайт, вече дава възможност на всеки абонат да разпечатва отделни страници или целия брой на изданието. Понастоящем, възможността за разпечатване е налична за всички популярни Интернет браузъри (напр. Google Chrome, Microsoft Edge, Safari и др.), с изключение на Mozilla Firefox. При затруднения с достъпа до списанието, не се колебайте да се обръщате към нас на тел. (+359) 882 653 036!

 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:
 
ТЕМА НА БРОЯ
 
ИЗВЕДЕНО ОТ ПРАКТИКАТА: Акценти от предложенията на Списание „ЗОП ПЛЮС“ по проекта за промени в ППЗОП, Ивайло Стоянов
 
ДРУГИ АКЦЕНТИ
 
  • АКТУАЛНО ПРИ ПОРЪЧКИТЕ: Нарушаването на ограничителни мерки на ЕС вече ще е престъпление според обнародвана нова директива, транспонирането задължително до една година
  • ПОДПЕЧАТАНО ОТ ТЕМИДА: Ново решение на ВАС потвърждава допустимостта на действия за проверка за необичайно благоприятни оферти извън хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съобразно заключенията в Решение на Съда на ЕС по дело С-669/20
  • ВАЖНО ЗА ПРАКТИКАТА: Ключови особености при прилагане на наскоро изменения Закон за електронното управление в случаите на възлагане на технологични поръчки
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП
 
 

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2024 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС,
бъдете УСПЕШНИ В ПОРЪЧКИТЕ ЗАЕДНО С НАС!

 
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Abonament5steps.png

 
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker