Актуално

Списание ЗОП ПЛЮС с предложения за оптимизиране на ППЗОП

С цел подпомагане на държавната политика в областта на обществените поръчки, екипът на Списание ЗОП ПЛЮС изпрати до министър-председателя на РБългария предложения за оптимизиране на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Проектът на ПМС за дългоочакваните промени в подзаконовия нормативен акт, с които той трябва да бъде приведен в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, обн. ДВ бр. 88 от 20.10.2024 г., бе оповестен в края на м. април. В окончателния си вид  модификациите в ППЗОП предстои да бъдат приети от Министерския съвет през следващите седмици.

Всички абонати на Списание ЗОП ПЛЮС могат да се запознат с предложенията ни за усъвършенстване на подзаконовия нормативен акт в уводната статия на броя за м. май, който вече е наличен в системата за онлайн достъп до дигиталното издание.

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker