Новини

АОП обяви обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП и оптимизации на част от функциите на системата

След като миналата седмица бе оповестено, че на 15.06.2024 г. (събота) ще се осъществи планирано актуализиране на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), днес от Агенцията по обществени поръчки обявиха, че с това е била обновена продукционната среда на платформата.

В анонса на АОП се уточнява, че новата версия съдържа следните оптимизации на част от функционалностите на системата:

  • При поръчки с обособени позиции, след попълване на прогнозните стойности за всяка обособена позиция в секция „Параметри“ на работното пространство за съответната обособена позиция, системата автоматично сумира и визуализира резултата в общата прогнозна стойност на секция „Параметри“ в основната част на поръчката. 
  • В обявленията за поръчка е реализирана възможност за копиране на попълнената информация от първа обособена позиция във всички останали. Копирането се изпълнява с използването на нова иконка, като въведената в обявлението информация за първа обособена позиция се прехвърля във всички останали позиции, с изключение на данните, попълнени в секция „Параметри“. 
  • Преди приключване на работата на комисията при процедури/утвърждаване на протокола от възложителя при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП, за отстранените участници е реализирана функционалност за избор на правното основание за отстраняване.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker