Анонси

Важни моменти при споразуменията между лечебни заведения сред акцентите на семинара по ЗОП за сектор “Здравеопазване” в края на юли

Като част от основните акценти на обучението по ЗОП с тематичен фокус поръчките в здравния сектор ще бъдат разгледани и най-важните моменти при споразуменията по чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения. Тези специфични договори между лечебни заведения за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги и други дейности ще бъдат разгледани в светлината на необходимостта да се съблюдава нормативната уредба в областта на обществените поръчки, съответно за такива договори да се обосновава наличието на основания за позоваване на изключението по чл. 14, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

Ще припомним, че събитието на Списание „ЗОП ПЛЮС”, което ще се проведе на 25-26 юли 2024 г. в гр. София, е второ издание на единствения по рода си формат на двудневно присъствено обучение, посветено на действащата нормативна уредба на обществените поръчки през призмата на спецификите на възлагателната дейност в сектор „Здравеопазване”.

В този формат на обучително събитие екипът от опитни лектори представя и дава разяснения за ефективно прилагане в практиката на разпоредбите, актуализирани при мащабните промени в нормативната уредба (ЗОП, ППЗОП и др.) през 2024 г., които имат важно значение и специфично проявление в здравния сектор. Обект на специално внимание и дискусия са и особеностите при възлагане и участие в обществени поръчки чрез динамични системи за покупки (ДСП), както и сесиите с отговори на въпроси, поставени от обучаваните.

Сред уникалните предимства на обучението е и модулът за последваща обратна връзка и индивидуална онлайн среща с лектор, от което всеки участник ще има възможност да се възползва до 30 дни след събитието.

На всеки участник ще бъдат предоставени ексклузивните учебни материалиЗОП+ Наръчник на промените 2024®, съдържащ богата информация за промените в нормативната уредба, вкл. мотивите за измененията, релевантни норми от законодателството на ЕС, помощни таблици, съдебна практика на СЕС, ВАС и КЗК, както и много друга полезна информация в областта на поръчките. 

Като специален бонус, на всички представители на възложители, които вземат участие в обучението, безплатно ще бъде предоставен и специално разработения от екипа ни „Пакет примерни образци ЗОП+ КОНТРОЛ 237Б®“ в помощ на новия предварителен контрол, задължителен за възложителите.

Жест на внимание е предвиден и за представителите на участници в обществени поръчки, на които ще бъдат предоставени конкретни препоръки и добри практики по отношение участието в поръчки за доставки на лекарства, медицински изделия, консумативи, оборудване, услуги и строителство в сектора, както и други полезни съвети, вкл. през призмата на актуалната съдебна практика.

ДВОЕН БОНУС при ранно записване! Всеки, който се запише до 15 юли, получава 5% отстъпка от таксата за участие както в обучението за сектор „Здравеопазване” на 25-26 юли в гр. София, така и в топ събитието от обучителната програма ЗОП+ Есен 2024” на Списание „ЗОП ПЛЮС”, което ще се състои на 25-27 септември в гр. Несебърхотел Sol Nessebar Palace All Inclusive★★★★★.

>> ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ТУК <<<

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker