Минали броеве

Брой 6, 2022: КОРИГИРАНО ОТ ТЕМИДА

Скъпи читатели,

В края на първата седмица на месец юни, за обществено обсъждане бе публикуван проект на Министерство на финансите за промени в Закона за обществените поръчки. Сред множеството лансирани предложения, които обобщено ще представим и в този брой на списанието, впечатление направиха и такива, целящи постигане на съответствие с европейската нормативна уредба в областта. Конкретна последица от забележки на Европейската комисия и стартирали наказателни процедури срещу страната ни, тези текстове, идващи цели 8 години след приемане на директивите, отново събудиха дебата за пълнотата и прецизността на транспонирането на европейските правила за обществени поръчки. А и като цяло за наличието на несъвършенства не само на ниво нормативни разпоредби, но и като практики по тяхното прилагане.

В контекста на темата за неоптималностите в текстовете на ЗОП и тяхното прилагане, във водещия материал на броя, правният ни консултант г-н Ивайло Стоянов представя на читателите актуална съдебна практика на ВАС, свързана с отмяна на немотивирани решения за налагане на финансови корекции за твърдени нарушения на ЗОП. Лично ангажиран към първия разгледан казус като процесуален представител на възложителя – бенефициент, авторът представя и другата страна на най-често допусканите грешки при поръчки с европейско финансиране – тази на понякога противоречивите и не напълно обосновани актове на органите от системата за управление на средствата от европейските фондове. В другия разгледан казус ВАС потвърждава многократно защитаваната от екипа ни теза, че при налагане на финансови корекции за твърдени ограничителни изисквания в процедури за възлагане на обществени поръчки неизменно следва да се съблюдава принципът на пропорционалност.

Като продължение на водещия материал, а и на темата за неоптималностите при обществените поръчки, в броя сме предвидили и редакционен материал, анонсиращ решение на ВАС, в което се мотивира извод за наличие на противоречие между разпоредба на ЗОП и норми на европейските директиви, относими именно към доказването на съответствие с критерии за подбор от обединения, които не са юридически лица.

За да сме максимално полезни на всички колеги, част от броя е и статия, в която ви представяме нова съдебна практика относно доказването на съответствие с изисквания на възложителя относно експерти, ангажирани с изпълнението на обществена поръчка. В разгледаното решение ВАС отново потвърждава своите заключения по тези аспекти на възлагането, които и ние на експертно ниво многократно сме заявявали и защитавали през годините и в материали в списанието.

По стара традиция, в броя намира място и рубриката с отговори по запитвания от практика по прилагане на ЗОП и електронно възлагане в платформата ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене!

 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

КОРИГИРАНО ОТ ТЕМИДА: Актуална практика на Върховния административен съд по отмяна на немотивирани решения за финансови корекции,

Ивайло Стоянов

 

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ЕКСПЕРТНИ ЗАМЕНИ: Нова съдебна практика относно привличането на ключови експерти, ангажирани с изпълнението на обществена поръчка
  • СЪДРУЖНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: ВАС откри колизия с европейските директиви на разпоредби на ЗОП относно доказване на опит при строителство от обединения, които не са юридически лица
  • НОРМАТИВНА ДИНАМИКА: В ход е обществено обсъждане на проект на МФ за промени в ЗОП, предлагат се отпадане на изключения от закона и нови форми на контрол
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

 

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker