АнонсиМинали броеве

Брой 8, 2022: МИНАЛО В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ

Скъпи читатели,

Една от най-горещите теми в областта на обществените поръчки през последните летни месеци безспорно е свързана с приемането на методиката за актуализиране на цените по договори за обществени поръчки в условия на инфлация. Макар и безспорно необходим, и толкова чакан и от възложители, и от изпълнители на обществени поръчки, блокирани поради поскъпването, самото приемане на този нормативен инструмент за индексация не означава автоматично разрешаване на натрупалите се не един и два сложни проблема във времена на глобални предизвикателства. Особено ако самият документ не носи очакваните задоволителни отговори на ключови въпроси, свързани както с неговата правна издържаност, така и с икономическия механизъм, по който се очаква да се реализира търсената “справедлива” индексация и компенсиране на неблагоприятните стопански явления в национален и световен план.

По повод на някои въпросителни относно съдържащи се в методиката текстове, които имат вид на нови основания за прекратяване на договори за обществени поръчки, за водещ материал на броя избрахме статия на главния ни консултант по ЗОП г-н Ивайло Стоянов, в която авторът ни представя интересно решение на Съда на ЕС. В него европейските магистрати търсят отговор на въпроса дали развалянето на предходен договор за обществена поръчка поради използването на подизпълнител без разрешението на възложителя, може да бъде основание за изключването на участника от текуща възлагателна процедура. Освен разбор на въпросния ключов съдебен акт, в текста се прави и ценен преглед на съдържанието и начините на прилагане на правилата от общностната и национална уредба, относима към отстраняването от процедури на кандидати и участници, при които е налице неизпълнение на предходни договори за обществени поръчки.

В броя място намира и авторски текст на д-р Полина Цокова, в който утвърденият ни юридически експерт представя аналитична съпоставка на областите на взаимодействие между правилата при обществените поръчки и тези при концесиите, в контекста на договорите за автобусни превози, възлагани от българските общини.

За да сме максимално полезни на читателите, в изданието сме включили и други важни анонси от областта на обществените поръчки.

Като запазена марка на Списание „ЗОП ПЛЮС”, пълноценен завършек на броя осигурява рубриката с отговори по запитвания от практика по прилагане на ЗОП и електронно възлагане в платформата ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене!


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

МИНАЛО В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ: Възлагането на подизпълнител по предходен договор за обществена поръчка, довело до неговото неизпълнение, като основание за отстраняване от процедура за възлагане според актуалната практика на Съда на ЕС,

Ивайло Стоянов

 

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • РЕШЕНИЯ НА КРЪСТОПЪТ: Свободен избор ли е възлагането на обществен превоз на пътници в контекста на работата по ЗОП в българските общини?, Полина Цокова
  • АКТУАЛНО ОТ ПРАКТИКАТА: Приложим ли е ЗОП при разходване на средства от крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, които не са възложители?
  • НОВИНА НА ФОКУС: Новият европейски регламент за международни обществени поръчки влиза в сила в края на август
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП
     

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

 

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker