АнонсиНовият брой

Брой 3, 2024: ПРОБЛЕМНИ РЕШЕНИЯ

Скъпи читатели,

Както в живота, така и в законодателната практика, парадоксите са навсякъде около нас. Така например, често за разрешаване на значими проблеми, несъмнено изискващи ответни мерки, могат да бъдат не само предложени, а дори приети и приведени в действие подходи, които макар на теория да изглеждат логични и обосновани, в реалната практика не само да не решават адресираните от тях казуси, но да пораждат и нови, понякога по-комплицирани ситуации. Ако обаче тези ситуации бъдат адекватно разрешени, това не само може да спомогне за намиране на изход от първоначалните затруднения, но и да допринесе за цялостното подобрение на дадена сфера.

Като потвърждение на горното, за водещ материал на броя избрахме аналитичен прочит на последните промени в разпоредбите на чл. 116 и чл. 117а от ЗОП относно изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация. В него водещият ни консултант по ЗОП г-н Ивайло Стоянов ни показва как иначе основателните и аргументирани нормотворчески опити за намиране на изход от някои предизвикателства при индексирането на договори по ЗОП, създали се в практиката, всъщност могат да доведат до редица нови въпроси без ясен отговор. Освен задълбочени коментари относно генезиса и някои скрити причини за възникналите „тесни места” в закона, авторът обсъжда и възможностите за намиране на пълноценен изход от възникналата заплетена ситуация, предлагайки нормативни и технически решения, които (ако бъдат реализирани в скоро време) имат потенциала да спомогнат за преодоляване на ключови препятствия пред законосъобразността и ефективността на обществените поръчки в България.

В същата концептуална рамка отлично се вписва и поместеното продължение на материала от предишния брой, посветен на анализа на постепенните, но необратими промени в националната нормативна уредба и юриспруденция по ЗОП, предизвикани от ключовото решение на Съда на ЕС по дело С-669/20 (Веридос) относно идентифицирането на необичайно ниски оферти. В тази част на материала даваме реални примери как националните органи за обжалване започват да потвърждават извода на европейските магистрати за общо задължение за възложителите да проверяват подозрителни предложения дори когато конкретните национални критерии за това не намират пряко приложение.

По традиция в броя сме включили и очакваната с голям интерес редовна рубрика с отговори и практически решения на Вашите въпроси и казуси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работата в електронната среда на платформата ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене!


ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП: Тъй като и през 2024 г. Списание „ЗОП ПЛЮС” се предлага само в електронен формат, за достъпване на електронното списание всеки абонат първо трябва да влезе в потребителския си профил чрез своите потребителско име и парола. След това, от менюто ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП да избере вида на своя абонамент. В отворилата се страница може да се избере съответния брой на списанието – след кликване върху умаленото изображение на броя, списанието се отваря в модул за преглед и четене, който предоставя възможност за прелистване на страниците.

Новите ни абонати могат да се запознаят с кратко ръководство как да достъпват и четат изцяло дигиталното Списание „ЗОП ПЛЮС” от бутона по-долу.

ВАЖНО! С оглед по-голямо удобство за читателите, електронният достъп до Списание „ЗОП ПЛЮС“, който е на разположение чрез нашия Интернет сайт, вече дава възможност на всеки абонат да разпечатва отделни страници или целия брой на изданието. Понастоящем, възможността за разпечатване е налична за всички популярни Интернет браузъри (напр. Google Chrome, Microsoft Edge, Safari и др.), с изключение на Mozilla Firefox. При затруднения с достъпа до списанието, не се колебайте да се обръщате към нас на тел. (+359) 882 653 036!

 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:
 
ТЕМА НА БРОЯ
 
ПРОБЛЕМНИ РЕШЕНИЯ: Аналитичен прочит на последните промени в разпоредбите на чл. 116 и чл. 117а от ЗОП относно изменение на цената
на договор за обществена поръчка при инфлация, Ивайло Стоянов
 
ДРУГИ АКЦЕНТИ
 
  • БАВНИ, НО ВАЖНИ ПРОМЕНИ: Развитие на практиката на органите за обжалване по ЗОП в светлината на новите моменти в правилата за определяне на необичайно благоприятни оферти, дошли с Решението на Съда на ЕС по дело С-669/20 (част втора)
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП
 
 

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2024 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС,
бъдете УСПЕШНИ В ПОРЪЧКИТЕ ЗАЕДНО С НАС!

 
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Abonament5steps.png

 
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker