Новини

Нова актуализация на ЧЗВ рубриката за ЦАИС ЕОП в началото на април

В началото на м. април от Агенцията за обществени поръчки реализираха поредна актуализация на рубриката „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“.

Промяната е направена в новия раздел за стратегическите обществени поръчки, създаден през м. февруари. Там в отговора на въпроса относно това дали са стратегически „запазените“ обществени поръчки по чл. 12 от ЗОП вече се пояснява, че обстоятелство, че поръчката е социално отговорна, се посочва в „Параметри“ на поръчката и се уточнява в обявлението в поле „Социална цел, чието постигане се насърчава (BT-775-Lot)“.

В допълнението на отговора на АОП се казва, че обстоятелството, че поръчката е „запазена“, се посочва в поле „Запазено участие (BT-71-Lot)“ (чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или „Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места“(BT-736-Lot) (чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

За справка ще припомним, че предишният отговор на същия въпрос гласеше както следва: „Да, „запазените“ поръчки са социално отговорни обществени поръчки, т.е. вид стратегически. Обстоятелството, че поръчката е социално отговорна се посочва в „Параметри“ на поръчката и се уточнява в обявлението в полета „Социална цел, чието постигане се насърчава (BT-775-Lot)“ и „Запазено участие (BT-71-Lot)““.

Актуалната версия на ЧЗВ рубрика може да достъпите ТУК.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker