Новини

Заради новите е-формуляри изцяло обновиха ръководството за възложители по ЦАИС ЕОП, цялостна промяна и във визията на АОП

Ръководството за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), предназначено за възложители, е претърпяло цялостно изменение. Това е видно от служебно съобщение на страницата в Интернет, на която е достъпен помощният документ.

Както става ясно от бележката, актуализирането на цялостното съдържание на Ръководството на възложителя е реализирано във връзка с въвеждане на новите електронни формуляри. Що се отнася до Ръководството за стопанските субекти, актуална все още е версията към 03.11.2023 г.

Видно от информацията, налична на Портала за обществени поръчки, цялостна актуализация е претърпяло и логото на институцията, отговорна за поддържане и развитие на ЦАИС ЕОП – Агенцията по обществени поръчки. Трансформацията във визуалната идентичност е по повод на 20-годишния юбилей, който отпразнуваха от АОП на 23.4.2024 г.

„АОП ще продължи да надгражда положените вече основи и да се развива, като полага усилия за модернизиране, стандартизиране и ускоряване на възлагателния процес, както модел на иновации и добро управление“, заяви по повод годишнината г-н Георги Николов, изпълнителен директор на Агенцията.

Двете ръководства за работа с ЦАИС ЕОП са налични на адрес https://help.eop.bg/.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker