Новини

АОП с нов изпълнителен директор

Яна Топалова е новият изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки. Новината бе оповестена на сайта на Министерството на финансите. Тя поема поста от Георги Николов, който е освободен от длъжността по-малко от две години и половина след назначаването му в началото на 2022 г.

Според разпространената информация, г-жа Топалова има дългогодишен професионален опит на ръководни длъжности в държавната администрация. Била е заместник-министър на икономиката и заместник-изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, директор на дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“ в Министерството на младежта и спорта, началник на отдел „Международна дейност“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. До назначаването си за изпълнителен директор на АОП, Яна Топалова е заместник-председател и член на Управителния съвет на Европейски център за транспортни политики.

Видно от визитката, г-жа Топалова притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Бизнес администрация“ в Международното висше бизнес училище, гр. Ботевград, както и образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Икономика на транспорта“ в Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Владее английски и френски език.

Екипът на Списание ЗОП ПЛЮС пожелава успех на новия изпълнителен директор на Агенцията, която на 23.4.2024 г. отпразнува своя 20-годишен юбилей.

Източник: МФ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker